Dennis Kristensen talte ved Æeldrestyrkens arrangement i januar 2019

Dennis Kristensen besøgte Ældrestyrken

Alle pladser var besat på Ældrestyrkens første møde i 2019. Fotograf var Carl Christian Lauridsen, som også nåede at fange Emilce Nielsen, da hun fik en æske chokolade som en beskeden tak for alle de ”Emilcekager”, hun har bagt i årenes løb til Ældrestyrken.

Tidligere fagforeningsformand i FOA Dennis Kristensen trak fulde huse til Ældrestyrkens første møde i 2019. Selvom teknikken strejkede, formåede Dennis Kristensen alligevel at holde hele forsamlingens opmærksomhed fangen i de knap to timer, han gæstede os og fortalte om sin opvækst, og hvad der tændte ham allerede fra barnsben.

Nok betegnede han sig selv som en rod, men det var en indædt retfærdighedsfølelse og trang til at rette op på det, han fandt forkert, der drev ham. Som ung mand prøvede han flere jobs, bl.a. som pædagogmedhjælper, i en tid, hvor det var muligt at skifte mellem jobbene, indtil han i 1976 blev ansat som portør på det splinternye Herlev Hospital. Da han blev valgt som tillidsmand, var det ikke med den store entusiasme, men han fandt hurtigt ud af, at det var en spændende opgave at varetage kollegernes faglige interesser. Han var aldrig i tvivl om sine kollegers solidaritet, men samtidig også om deres ansvarlighed for deres arbejde, og det gav sig ind imellem udtryk råt for usødet.

Anderledes blev det, da han som forbundsformand for FOA bevægede sig ud på de ”bonede gulve”. Her var tonen og den verden, han befandt sig i, en helt anden. Selv forsøgte han at bevare evnen til at kommunikere med kollegerne, og sørge for, at medlemmerne kunne følge med i, hvad der skete og også at give dem medindflydelse undervejs.

Dennis Kristensen mener, det i dag er en stor udfordring for fagbevægelsen, at så mange går over til at arbejde på projektopgaver og lignende på individuelle kontrakter. Selv mange industriarbejdspladser er bemandet med vikaransatte, hvor arbejdsgiverne kan indgå nye, dårligere kontrakter, når næste hold vikarer ansættes.

Også et andet forhold bekymrer den tidligere forbundsformand, der i sit oplæg henviste til, at fagbevægelsen blev grundlagt på de svagestes eksistenskamp i 1870’erne på baggrund af de hårdeste arbejdskonflikter i Danmarks historie – strejkerne og lockouterne i slutningen af 1800-tallet. I dag står de svageste uden for fagbevægelsen og uden for arbejdsmarkedet. De har ingen stemme. Fagbevægelsen bør også her gå ind og tage ansvar, når uligheden vokser, som det sker i dag, opfordrede han.

Ældrestyrken holder sit næste møde torsdag den 28. februar kl. 12.00 til 15.00 i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. Husk tilmelding senest 3 dage før mødet til 20 47 68 90 eller odor@tdc.adsl.dk. Her kommer folketingsmedlem for partiet Inuit Ataqatigtiit (IA) Aaja Chemnitz Larsen og orienterer os om forholdene i dagens Grønland med særligt fokus på de ældres forhold og besvarer spørgsmål om sit arbejde i Folketinget.

Tovholderne i Ældrestyrken