Debat om fattigdom og ulighed

Den 8. november holdt Enhedslisten i Gladsaxe sammen med afdelingerne i Herlev, Gentofte og Lyngby et offentligt møde om “flere fattige og større ulighed”. 38 mødte op og fik et par rigtig gode oplæg og en god debat.

 

 

Vi skal vurderes på, hvordan vi behandler samfundets svageste

Der var stor tilslutning til Enhedslistens offentlige møde på Buddinge Skole. Man diskuterede, hvordan fattigdommen opleves i Danmark i dag, og hvad vi må forvente fremover, når de nye stramninger af overførselsomkostningerne bliver udmøntet.

Annemette El-Azem fra Socialrådgiverforeningen fortalte om, hvad det er for forhold, man oplever som socialrådgiver og pegede på, at udbredt fattigdom og øget ulighed er blevet et mål for nogle politikere som middel til at tvinge folk til at tage arbejde for enhver pris.

Formand for kommunens beskæftigelsesudvalg, Flemming Holst, pegede i sit oplæg bl.a. på, at kontanthjælpen i sin tid var tænkt som en midlertidig ydelse, men nu benyttes som en langvarig placering.

Den efterfølgende diskussion afslørede stor usikkerhed om de aktuelle og fremtidige overførselsydelsers størrelse samt behov for klar information i stedet for en række politikeres manipulerende påstande om kolossale rådighedsbeløb for de berørte. Endvidere blev der bl.a. peget på, at satspuljen er helt utilstrækkelig til at finansiere det forebyggende sociale arbejde. Disse udgifter bør i stedet have sin egen budgetlinje på finansloven.

Mødet sluttede med en opfordring til alle om aldrig at glemme den sociale indignation, når de svageste bydes helt urimelige forhold.

 

Se billeder og video på vores facebookside