Byrådet må tage ansvar i lockouten

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Lockouten kører nu på tredje uge. Fra flere sider er der kommet opfordringer til byrådet om at lægge pres på KL om at få gang i forhandlingerne og få afsluttet konflikten med en aftale, som alle kan leve med. Desværre har borgmesteren hidtil afslået alle initiativer, med henvisning til at hun støtter den danske model.

Men at opfordre til realitetsforhandlinger er ikke i strid med den danske model. Tværtimod. Som part i konflikten er det byrådets ansvar at give respons til KL, som forhandler på kommunens vegne. Vi har et ansvar for, at der også er en god folkeskole efter konflikten.

Lærerforeningen er kommet KL i møde bl.a. med accept skolerederens ret til individuel fordeling af forberedelsestid. Nu må KL presses til også at komme med indrømmelser, så der kan opnås en løsning.

Sikring af en fast pulje forberedelsestid er ikke kun til gavn for lærerne, men i lige så høj grad for eleverne. En kommende reform, med ny organisering af skoledagen, nye undervisningsformer og inddragelse af andre aktører vil helt afgjort kræve mere forberedelse – ikke mindre. Det samme er tilfældet, hvis man ønsker en succesfuld inklusion af børn med særlige behov, 

Indlægget er bragt i Gladsaxe-Bladet den 16. april 2013.