Bus 400S – slået tilbage til start!

Regionsrådets “nej” er byrådets chance til at opgive bus-nedskæringerne og tænke forfra.

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Efter mere end et års heftig debat i Gladsaxe, vedtog Regionsrådet på sit møde den 22. maj, at de slet ikke vil ændre linjeføringen for 400S i Værebrokvarteret. Nu er gode råd dyre. For hvordan skal Værebro Park så få en ordentlig busbetjening, når linje 42 og 43 nedlægges til oktober?

Omlægningen af linje 400S var et væsentligt element i en større nedskæring på busdriften. En nedskæring, som Enhedslisten hele tiden har været modstander af. Nu har regionsrådet slået planerne tilbage til start.

I Enhedslisten synes vi, at byrådet skulle udnytte chancen til at tænke forfra og opgive nedskæringerne. Der vil under alle omstændigheder skulle findes flere penge til at sikre en ordentlig busbetjening af Værebro Park. Hvorfor så ikke tænke helt nyt og kigge på nogle af forslagene fra høringsperioden sidste år?

F.eks. forslaget om at forlænge den kommende linje 6A helt til Værebro Park, så vi bevarer en gennemgående buslinje i kommunen. Så kunne man også beholde bus 165 på Aldershvilevej, så beboerne undgår urimeligt lange afstande til bussen.

Eller hvis 400S-løsningen fastholdes i en eller anden form: Forslaget om at forlænge linje 165 fra Trafikpladsen til Rådhuset/Buddinge Rundkørsel, og forlænge linje 68 til Værebro Park, samt at lade bus 400S (400) køre ad Aldershvilevej om aftenen med 1-2 stoppesteder på strækningen.

Der er brug for at satse på en forbedret kollektiv trafik til gavn for borgerne og klimaet. 

Læserbrev til Bagsværd-Søborg-Bladet, 30. maj 2012.