Bevarelse af Bagsværd Børnehave er ikke kun en sejr

Af Signe Rosa Skelbæk, byrådssuppleant for Enhedslisten

I årets budget har forligspartierne besluttet ikke at nedlægge Bagsværd Børnehave, som Dagtilbudsstrategi 2 ellers hele tiden har lagt op til. Enhedslisten har kæmpet længe for at bevare de små, veldrevne institutioner, så vi er naturligvis glade for, at et flertal har skiftet mening og lyttet til blandt andet den stærke forældregruppe.

Men når Bagsværd Børnehave bevares – samtidig med at borgmesteren insisterer på ellers ikke at rykke et komma i dagtilbudsstrategien – så viser det, at Bagsværd Børnehave kun bevares, fordi en stærk forældre- og personalegruppe har kæmpet længe, og fordi forligspartierne dermed får et hold-kæft-bolsje og holder sig fra at tale mere om de institutioner, der må lukke om ganske få år.

Det handler desværre ikke om, at man har ændret kurs og vil holde fast i små institutioner som en del af udbuddet til Gladsaxes børnefamilier. Det er enormt ærgerligt, og jeg fristes også til at tænke: Hvis der skal en stærk forældrebevægelse til at redde Bagsværd Børnehave, hvem skal så råbe op, hvis det næste gang er de syge, ældre eller handicappedes velfærd, der står for skud? Står der også en borgerskare klar med læserbreve, debatindlæg på Facebook og spørgsmål til politikerne til den tid? Jeg håber det.

Indlægget er bragt i Gladsaxebladet den 2. december 2020.