Gladsaxestrategien

Bæredygtighed for mennesker og miljø i det kommende budget

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Sommerens tørke har givet en forsmag på, hvad klimaforandringerne vil betyde i fremtiden. Forskerne advarer igen og igen om, at der for alvor skal skrues op for indsatsen, både lokalt og internationalt, hvis de værste katastrofer skal undgås.

Det er flot, og nødvendigt, at den nye Gladsaxestrategi tager udgangspunkt i FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling – men det må også forpligte i det kommende budget.

Vi skal prioritere klimaindsatsen, med bedre forhold for cyklister og kollektiv trafik, og fremme af delebiler. Vi skal have affaldssortering i alle kommunens institutioner, reparationsværksted, lokale værktøjsbiblioteker og andre former for deleordninger. Og beskytte og fremme en mere mangfoldig natur.

Men vi skal også sikre en bæredygtig udvikling ved at prioritere tid og kvalitet, frem for det evige pres for at skulle præstere og producere mere og mere. Stadig flere bliver stressede på arbejdet – særligt blandt lærere, pædagoger og sosu’er. Den væsentligste årsag er oplevelsen af ikke at kunne gøre arbejdet godt nok, fordi der ikke er balance mellem tid og opgaver. Det gælder også i Gladsaxe, hvor summen af mange års “effektiviseringer” har øget arbejdspresset – til skade for både brugerne og de ansatte. Vi vil arbejde for at få vendt den udvikling!

Vi ønsker også etablering af socialøkonomiske virksomheder, f.eks. i Rådhuscafeen, og andre jobs på fleksible vilkår for borgere, der har svært ved at komme ind på det almindelige arbejdsmarked.

Vi går til budgetforhandlingerne med et mål om større bæredygtighed for mennesker og miljø!

 

Indlægget er bragt i Gladsaxebladet den 14. august 2018.