Bæredygtig byudvikling

Vi bliver stadig flere borgere i Gladsaxe. Det kan være en fordel både for naturen, klimaet og bylivet, at vi bor lidt tættere – forudsat at det sker ved byomdannelse og ikke ved at bygge i de grønne områder.

Blandede boligområder

Enhedslisten ønsker et mangfoldigt Gladsaxe i social balance med blanding af små og større boliger, som folk har råd til at betale. Vi ønsker flere almene boliger og plads til bofællesskaber. Nye bebyggelser bør opføres som lavenergibyggeri med solceller og grønne tage, og regnvandet skal udnyttes til at skabe spændende byrum. Flere delebiler og mindre parkeringsareal skaber mere plads til grønne områder mellem boligerne.

Mindre trængsel på vejene

Letbanen bliver en stor forbedring for brugerne af den kollektive trafik. Men vi skal udbygge den kollektive trafik i hele kommunen og forbedre forholdene for cyklister, så vi får mindre trængsel på vejene, selv om vi bliver flere. Varetransport til butikkerne skal omlastes til varevogne på el, så der bliver mindre lastbiltrafik i byområderne.

Det vil Enhedslisten:

  • Udbygge cykelstier og stisystemer
  • Øge antallet af busafgange og stoppesteder, så det er nemt at komme rundt med kollektiv trafik.
  • Gøre det muligt at medbringe cykler i letbanen
  • Plante flere træer og skabe større variation i beplantningen langs veje og pladser
  • Bygge flere almene boliger og bofællesskaber