Hvordan mener partiet vi skal bekæmpe den stigende vold og kriminalitet, hvor specielt unge helt ned til 12-14 års alderen gør sig uheldigt bemærket?

Læserbrev af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe. Der skal ikke herske tvivl om at Enhedslisten vil være med i kampen mod stigende vold og kriminalitet – også begået af unge. Når kriminaliteten begås af helt unge børn, er der især

En nødvendig “sØrvicebus”

Læserbrev af Flemming Holst, kandidat til byrådet for Enhedslisten Gladsaxe. Gladsaxedagen er blevet en tradition. Ligeledes er det blevet en tradition at Enhedslisten bidrager med en iøjenfaldende aktivitet. I år havde vi taget initiativ til at servicebussen blev genindført –

Lad Aksel starte på Skovmoseskolen

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe. Endnu engang har Gladsaxe kommune gjort sig uheldigt bemærket i medierne pga. sine stramninger over for børn og unge med handicap. Denne gang er det sagen om Aksel, der har fået afslag på at

Strejken måtte komme

Læserbrev af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe. Den 17. november er der byrådsvalg og der er åbenbart blevet tradition for en rask ”skraldemandskonflikt” op til sådant et valg. Gladsaxe lider sammen med andre omegnskommuner under den manglende afhentning af affald, og det

Samarbejde til gavn for de arbejdsløse

Læserbrev af Bendt A. Larsen, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe. Gladsaxe kommune bør samarbejde med fagforeninger og a-kasser for at give arbejdsløse de bedste muligheder for at komme i gang igen. 1.august 2009 overtager kommunerne ansvaret for de forsikrede arbejdsløse. Endnu et resultat

Tidsplan

  Tidsplan frem mod kommune- og regionsvalget 2009 Kommune- og regionsvalget falder i november 2009. Derfor er vi også – lokalt såvel som nationalt – i gang med forberedelserne hertil. For at det hele kan komme til at gå op