Ældrestyrkens fane

Ældrestyrkens møder aflyst resten af 2020

Tovholderne i Ældrestyrken har holdt et lille møde for at afgøre, hvordan vi skal forholde os til resten af året med hensyn til mødeaktivitet. Da Corona-virussen stadig huserer, og da vi er en udsat gruppe, foreslår vi, at vi aflyser alle møder i 2020.

Vi savner jer og håber, vi snart får normale tiden igen, og så ønsker vi jer alle en rigtig god sommer med dejlige oplevelser og et godt helbred.

De venligste hilsener fra Tovholderne i Ældrestyrken