Ældrestyrken Oktober 2018

Ældrestyrken sendte et tilbageblik på arbejdslivet

Deltagerne i Ældrestyrkens møde den 25. oktober 2018 i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe kiggede tilbage på de faktorer, der spillede ind på deres arbejdsliv, og som også fik betydning for overgangen til pensionistlivet. Oplægsholderen var denne gang sociolog og lektor ved Aalborg Universitet, Niels Møller, der fortalte om et projekt, han har været med til at iværksætte, og som har involveret interviews med en lang række personer fra forskellige erhverv, og som nu er gået på pension – ligesom os, der sad og lyttede.

Vi kunne selvfølgelig genkende mange af udsagnene fra de interviewede, bl.a. når de fremhævede betydningen af den solidaritet, der tidligere var arbejdspladserne og den styrke, som kunne sættes bag på kravene til bl.a. bedre arbejdsmiljø og mere medbestemmelse. En solidaritet, som ikke i samme grad findes på danske arbejdspladser i dag.

Den erfaring og de oplevelser, et langt arbejdsliv giver, spiller selvfølgelig en rolle for, hvordan man tackler overgangen til pensionistlivet. Sætter man sig og falder hen i sofaen, eller fortsætter man med at være aktiv på den ene eller den anden måde? De interviewede havde alle været aktive, så her var svaret ja. Selvfølgelig fortsætter man med at være beskæftiget, men ofte med noget helt andet end det, man havde brugt sine kræfter på i arbejdslivet, og i Ældrestyrken inspirerede Niels Møllers oplæg både til dialog, debat og eftertanke.

Ældrestyrken mødes igen den 29. november kl. 12.00  i Seniorklubberne, Høje Gladsaxe til gløgg, æbleskiver og herlig underholdning med Enhedslistens folketingsmedlem, skuespiller, forfatter og musiker Finn Sørensen. Ud over at synge og spille på guitaren, fortæller Finn også om sit liv og bl.a. om sin tid med Røde Mor, De røde Raketter andre politiske aktiviteter. Finn er en morsom mand, og vi glæder os.

Husk tilmelding senest den 27. november på odor@tdcadsl.dk  eller 20 47 68 90.

Tovholderne i Ældrestyrken