Ældrestyrken satte fokus på Mozambique

Mødet i Ældrestyrken den 28. februar 2019 skulle have haft et oplæg om de ældres forhold i Grønland. Det var 3. gang, vi forsøgte at høre mere om Grønland, men også denne gang måtte oplægsholder, folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen fra partiet Inuit Ataqatigiit, melde afbud. I stedet sprang vores egen deltager i Ældrestyrken og bestyrelsesmedlem i Enhedslisten i Gladsaxe, Hans Genefke Jørgensen, ind og holdt det oplæg om Mozambique, som vi ellers havde programsat til den 25. april i år.

Hans opholdt sig i Mozambique i 1982-1985 og i 2003-2005 som rådgiver, og det var på den baggrund, han fortalte om landet i det sydlige Afrika, som efter en langvarig selvstændighedskrig blev selvstændigt i 1975. Mozambique strækker sig næsten 2000 km fra nord til syd, inddelt i tre regioner, adskilt af de to store floder Zambezi og Save. Efter befrielsen overtog befrielsesbevægelsen Frelimo magten og forsøgte at indføre et styre på et socialistisk grundlag. Det blev modarbejdet af interne modstandsgrupper og af nabolandene Rhodesia og Sydafrika. I 1990´erne blev landet betragtet som værende verdens fattigste, og det befinder sig også i dag blandt de allerfattigste trods en langsom vækst i landets økonomi.

Det var med blandede følelser, Hans så tilbage på sine to ophold i landet, dels mindedes han en yderst varm og venlig befolkning, men han fik desværre også et indtryk af nogle ledere, der i grådighed og uden lydhørhed for befolkningens behov og ønsker, kørte det hele i sænk.

Tovholderne har været så heldige at udfylde det opståede hul i programmet den 25. april med dyrlæge Birgitte Dam. Hun er ansat i Dyrenes Beskyttelse, hvor hun har påkaldt sig mange bønders vrede, fordi hun bl.a. har sat fokus på de farende søers anbringelse i bittesmå bure og på haleklipperiet af smågrisene. Birgitte kommer og fortæller om den organisation, hun er ansat i, og om de opgaver, Dyrenes Beskyttelse for tiden har sat fokus på.

Ældrestyrkens næste møde bliver den 28. marts, hvor vi meget aktuelt skal høre nærmere om, hvorfor nogle områder kaldes ghettoer og om hovedstadens skæve boligmarked. Oplægsholder bliver Mikkel Warming, tidligere borgmester i København for Enhedslisten, og  bl. a. næstformand for organisationsbestyrelsen i AKB, København.

Tovholderne i Ældrestyrken

Fotograf: Carl Christian Lauridsen