Mikkel Warming talte ved Ældrestyrkens møde i marts 2019 (foto: Carl Christian Lauridsen)

Ældrestyrken satte fokus på boligmarkedet i området

Der blevet givet hånd hele vejen rundt – og helt i Ældrestyrkens ånd – da Mikkel Warming gæstede Ældrestyrken den 28. marts 2019. Han skulle i sin egenskab af bl.a. næstformand for organisationsbestyrelsen i AKB fortælle om, hvorfor boligmarkedet i hovedstadsområdet har udviklet sig så skævt og baggrunden for, hvorfor nogle områder kaldes ghettoer.

Den tendens til urbanisering, som vi ser i Danmark, finder sted over hele verden, hvor folk flytter sammen og stadig flere bor i de større og mellemstore byer, fortalte Mikkel Warming. Det skyldes blandt andet, at byerne byder på vækst og pæne lønninger, nye former for jobs som erstatning for de gamle industrier, tilbud om uddannelse og større kulturelle muligheder.

Udvikling medfører, at priserne på boliger stiger og kun kan betales af borgere med høje indkomster, og at ventelisterne på almene boliger for borgere med almindelige indtægter vokser. Der sker en polarisering af byen både økonomisk, socialt, geografisk og til dels også generationsmæssigt.

Oven i dette er lovgivningen om parallelsamfund kommet, som gør det muligt at definere særlige områder som ghettoer ud fra 4 definitioner. I Gladsaxe findes to områder, som har sociale problemer, men som ikke er på listerne over ghettoområder, nemlig Høje Gladsaxe og Værebroparken.

Mikkel Warming kom ind på, hvad der bl.a. kan gøres for at dæmme op for denne udvikling og vende tendensen f.eks. ved at bygge flere almene boliger for familier, unge og studerende og ved at skabe anderledes boformer som f.eks. bofællesskaber, deleboliger og at indrette blandede bolig- og ejerformer.

Ønsker du at læse mere om emnet boligsituationen og ”ghettoplanen”, henviser vi til denne fil, der indeholder de slides, Mikkel Warming anvendte under sit oplæg: Ældrestyrken – Gladsaxe.pptx

Igen en dag i Ældrestyrken, hvor vi blev klogere på de aktuelle samfundsforhold ud over det, der også er formålet med vores møder, at styrke det sociale fællesskab og have en rar eftermiddag.

Næste møde i Ældrestyrken bliver den 25. april, hvor dyrlæge Birgitte Damm fra Dyrenes Beskyttelse kommer og fortæller om bl.a. produktionsdyrenes forhold.

Tovholderne i Ældrestyrken

Foto: Carl Christian Lauridsen.