Collage fra Ældrestyrkens skovtur til Gilleleje 23. maj 2019

Ældrestyrken på besøg i Gilleleje

Ældrestyrken levede fuldt ud op til Enhedslistens motto om, at fællesskab fungerer, på sin skovtur den 23. maj 2019. I en stor bus fra Brønnum kørte vi cirka 30 mennesker op gennem det smukke Nordsjælland til Gilleleje, hvor guiden, Lars Thomsen, fra Gilleleje Museum tog imod os. Han fortalte engageret om det lille fiskerlejes historie og om de genstande, der var at se i museets ”skibshaller”.

Herfra vandrede vi nogle få skridt over til Gilleleje Kirke for at høre om de jøder, der under krigen i oktober 1943 søgte til det lille fiskerleje i håb om at få skibslejlighed til Sverige og undgå at falde i hænderne på tyskerne. En stor del nåede over til Sverige hjulpet af beboerne i deres både, men en mindre del af jøderne blev fanget, mens de gemte sig på loftet i kirken. Det var interessant at høre beretningen fortalt af Lars Thomsen, der havde en anden udlægning end den, de fleste af os hidtil havde troet var sandheden om den tragiske begivenhed.

Efter besøget i museet og kirken kørte bussen os til et sommerhus, ejet af en af Ældrestyrkens tovholdere, Aase, der sammen med en anden tovholder, Gert, havde dækket flot op til den efterhånden lidt sultne flok. Frokosten bestod af dejligt smørrebrød, kaffe og kage bagt af Emilce, og eftermiddagen blev nydt i Aases have – alt sammen i strålende solskin og i et højt humør, indtil bussen kørte den samme smukke vej tilbage igen til Gladsaxe. Tak til Enhedslisten for turen, hvor indsamlingsbøssen i øvrigt gik rundt, og Ældrestyrken bagefter kunne bidrage med 890,- kr. til den aktuelle valgkamp.

Ældrestyrken holder nu sommerferie til den 26. september 2019, hvor vi mødes igen i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe til et oplæg af Pelle Dragsted om den aktuelle, politiske situation efter folketingsvalget. Vi ønsker alle i Enhedslisten en god og aktiv sommer.

Tovholderne

Ældrestyrkens skovtur til Gilleleje 23. maj 2019