Ældrestyrken 30. april 2019

Ældrestyrken april 2019: Fra indvandrere til danskere

I programmet står der, at dyrlæge Birgitte Damm fra Dyrenes beskyttelse kommer og fortæller om bl.a. produktionsdyrenes forhold. Desværre har hun måttet aflyse grundet sygdom. Heldigvis kom vor egen Dorthe Harvest med en feberredning – et oplæg med overskriften: Hvem er vi egentlig –  og en film med titlen:  De danskes forfædre. Filmen er fra 1990 og  produceret til TV af Dorthe Harvest . Den handler om det at være fremmed – at være anderledes, men også om det gode, det kan føre med sig.

Statistisk set er ca. 5 millioner i Danmark af dansk oprindelse, men hvor langt tilbage går den danske oprindelse? Gennem tiden har indvandrergrupper slået sig ned i Danmark, og mange danskere er efterkommere af disse grupper. Tilhørsforholdene fremgår bl.a. af deres navne.

Jøderne er kommet hertil i bølger, og deres historie i Danmark går formentlig over 400 år tilbage. I dag bor der mellem 5000 og 8000 jøder i Danmark. På skovturen vil vi høre mere om jøderne og deres skæbne under krigen.

Huguenotterne var franske protestanter, der ønskede at reformere den katolske kirke. De katolske franskmænd betragtede dem som kættere og drev dem på flugt fra deres hjemland. Huguenotterne fik midlertidig indrejsetilladelse i Danmark i 1681.

Kartoffeltyskerne er sydtyske indvandrere, som kom til landet i tiden omkring 1760. Kong Frederik den 5. havde erfaret, at kartofler giver tre gange større udbytte end korn, og ønskede derfor, at de slog sig ned på den jyske hede, for at dyrke kartofler. Der kom i alt 965 personer hertil fordelt på 265 familier, Kun 59 familier blev tilbage.

Fra 1860 til 1900-tallet indvandrede den nok største gruppe til Danmark, nemlig svenskerne.  Gruppen bestod af fattige svenskere, der måtte forlade Sverige på grund af hungersnød. De mere velbeslåede svenskere drog til Amerika. 81.000 svenskere bosatte sig og fik arbejde i Danmark. Dorthe fortæller, at hendes oldemor Kajsa Lisa kom fra Værnamo i Småland.

Nogle efterkommere oppe i vor tid er de mange børn af tyske fædre i Danmark efter 2. verdenskrig. Der er registreret 5579, men tallet er sikkert større. Ældrestyrken havde et foredrag med dette emne, lavet af Willi, der tog udgangspunkt i sin egen historie.

Der er ligeledes efterkommere af de spanske soldater, som opholdt sig i Danmark i 1807.  Den spanske soldat Isidoro Panduro er forfader til Panduroslægten. Han var en strandet soldat på et tysk gods – Hindsholm. Fra det nordøstlige Fyn har slægten, på knap 200 år, forgrenet sig til hele landet.

Tak til Dorthe for en fængende feberredning.

Tovholderne

Fotos: Carl Christian Lauridsen