Ældrestyrkens juleafslutning 2018

Ældrestyrken holdt munter årsafslutning

Ældrestyrken var ved at sprænge alle rammer den 27. november, da vi satte et muntert punktum for møderne i 2018 i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe, hvor vi også kunne sige velkommen til tre nye deltagere. ”Den hemmelige gæst” var Enhedslistens folketingsmedlem Finn Sørensen, der fortalte om sit aktive liv fra barndommen, over tiden som fagforeningsformand for bryggeriarbejderne, som musiker og en del af kunstnerkollektivet ”Røde Mor” og frem til opgaven som folketingsmand. Alt imens blev der spist sandwich og æbleskiver, drukket kaffe og gløgg og sunget med på Finns sange ledsaget af hans guitar.

Se video fra arrangementet

Tovholderne var lidt stolte af på mødet at kunne præsentere Ældrestyrkens aktivitetsprogram for hele 2019. Det starter med besøg af tidligere forbundsformand for FOA, Dennis Kristensen, der kommer den 31. januar 2019 og fortæller om sin tid som formand og sine tanker om fagbevægelsen og fremtiden. Store emner, som vi glæder os til at høre om og debattere med Dennis Kristensen.

Den 27. november kunne Ældrestyrken også glæde sig over, at en af vore mærkesager, Satspuljen, blev fjernet helt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Ældrestyrken har siden sin oprettelse i 2011 både talt og skrevet imod måden, Satspuljen er blevet finansieret på, og Enhedslisten har hidtil været det eneste parti i Folketinget, der har været klart imod Satspuljen. Vi har hele tiden ment, at ikke kun borgere på overførselsindkomst skulle bidrage tvungent til denne pulje, men at også alle andre skatteborgere – og især dem med de høje indkomster – burde bidrage. Nu afskaffes Satspuljen helt, men Ældrestyrken håber, at de mennesker, der hidtil har haft gavn af midlerne fra Satspuljen, også fremover vil blive hjulpet økonomisk og ikke blot ladt i stikken, som følge af en politisk handel mellem forligspartierne.

Alle over 60 år med interesse for politik og samfundsforhold kan deltage i Ældrestyrken, der er en selvstyrende gruppe i Enhedslisten i Gladsaxe. Det kræver blot tilmelding til vores møder, der finder sted den sidste torsdag i måneden, af hensyn til pladsen og arrangementet. Tilmelding kan ske på odor@tdcadsl.dk eller på 20476890 senest to dage før mødets afholdelse. Og husk: Man bliver ikke ældre af at deltage i Ældrestyrkens møder, men man kan risikere at blive klogere.

Ældrestyrken ønsker alle i Enhedslisten en hyggelig jul – denne dejlige, hedenske fest, hvor vi her på vore breddegrader gennem årtusinder har hilst lyset velkommen tilbage. Og så håber vi på et godt nytår, hvor den borgerlige regering bliver fejet væk og nye tider kommer til.

Tovholderne i Ældrestyrken