Trine Henriksen

700 millioner til en ny skole kan bruges bedre

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Skovbrynet Skole er en enormt god skole, der ofte har inspireret andre med pædagogiske nyskabelser. Fx teater i skolen og elevernes inddragelse i kantinens drift. Skolen er blandt de bedste i Gladsaxe til at løfte eleverne fagligt.

Alligevel vil et flertal i byrådet bruge 700 millioner i budgettet til en ny skole i Bagsværd, som på sigt skal erstatte Skovbrynet Skole. Hvorfor? Fordi søgningen til skolen er lav i dele af skoledistriktet, og skolen derfor har en socialt skæv elevsammensætning. Flertallet håber, at ved at bygge en ny skole på Ringbo-grunden så løser man den udfordring. Vupti.

Enhedslisten mener, at det er vanvittigt at bruge 700 millioner på et spinkelt funderet håb, som i værste fald kan være penge lige ud ad vinduet.

Vi anerkender, at vi skal have flere til at vælge Skovbrynet Skole, også fra de nye boligområder i Bagsværd. Det kan vi gøre ved først og fremmest at støtte skolens meget engagerede forældregruppe. Desuden kan vi hjælpe ved at forbedre skolens udearealer, sikre tryg skolevej med cykel-gangbro over motorvejen, samarbejde med andre skoler om tværgående valgfag for de ældste klasser, styrkelse af teaterskolen, nye profil-linjer og udbygning af Go Global-linjen.

Vi mener, at de 700 millioner til en ny skole kunne bruges langt bedre på at renovere inde- og udemiljøer på alle Gladsaxes folkeskoler, og til mange andre vigtige formål som cykelstier og klimaindsats.

 

Indlægget er bragt i Gladsaxebladet den 27. oktober 2021.