natur

Enhedslisten vil beskytte naturen ved Bagsværd Sø – svar til Danmarks Naturfredningsforening

Bagsværd SøTil Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe

Tak for spørgsmålene om vores holdning til forhold omkring projektet og processen omkring om opgradering af rostadion ved Bagsværd Sø. Vi har valgt at skrive en samlet besvarelse fra Enhedslisten.

Enhedslisten er tilhængere af, at der fortsat skal være mulighed for at dyrke rosport på Bagsværd sø, men indenfor de rammer, som naturen sætter. Derfor støttede vi DN's fredningsforslag tilbage i 2008 og stemte imod kommunens ændringsforslag, som gav mulighed for regulering af brinkerne og opgravning af den faste bund i søen med henblik på at udvide robanerne. Alle andre partier i byrådet, bortset fra Mette Marie Schmidt (S), stemte dog for ændringsforslaget og muligheden for ændring af brinkerne blev medtaget i den endelige fredning.

Emneord:

Bedre balance mellem naturen, rosporten og andre brugere ved Bagsværd Sø

Af Trine Henriksen og Susanne Yazdanyar, Enhedslisten

Projektet for opgradering af Rostadion på Bagsværd sø har været i VVM-høring og skal nu til endelig beslutning i byrådet. Enhedslisten har altid støttet muligheden for rosport på Bagsværd sø, men forbedring af faciliteterne skal ske med respekt for naturen og andre brugere af området.

Emneord:

Omstilling for klima og bæredygtighed

Valgfolder fra Enhedslisten i Gladsaxe

Jordens klima og miljø kan ikke bære de CO2-udledninger og det ressourceforbrug, vi har i en kommune som Gladsaxe. Enhedslisten vil sætte gang i en virkelig omstilling til bæredygtighed, med fokus på bygninger, transport, energiforsyning og forbrug. Det er der både job og fremtid i.

Emneord:

3. Et grønnere Gladsaxe

3.1 Grøn omstilling

De produkter, vi forbruger, følges af en enorm skygge af rovdrift på ressourcer, forurening og affald. Hver dansker producerer over et halvt ton affald om året. Vi skal skrotte den nuværende brug og smid væk-økonomi, hvor mange produkter har alt for kort holdbarhed. Det er nødvendigt at gennemføre en grøn omstilling, der sætter holdbare produkter i centrum og sikrer en bæredygtig anvendelse af råstoffer gennem effektive produktionsprocesser og genanvendelse. I Gladsaxe kan vi allerede nu tage fat på omstillingen frem mod større genanvendelse af ressourcerne.

Emneord:

Ankemuligheder er en beskyttelse for borgerne – og naturen

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Det er glædeligt, at byggeriet af den multianvendelige hal nu kommer i gang. Men trods den lange sagsbehandling i Naturklagenævnet deler Enhedslisten ikke kommunens holdning om, at ankesagen var uden grund.

Emneord: