integration

Der er fortsat brug for tosprogsstøtte i skolen

Af Trine Henriksen (Ø) og Serdal Benli (SF)

På byrådsmødet i morgen (31. januar 2018) kan det nye byråd forhindre en nedskæring på støtten til tosprogede elever i kommunens folkeskoler. Det håber vi at de vil! Hvis planerne gennemføres om at nedlægge fem ud af syv årsværk blandt tosprogslærerne, vil det ramme den mest udsatte del af de tosprogede elever og skade integrationen.

Emneord:

Folkekøkken: "Plads til alle"

Dato: 
3. Oktober 2017 18:00 - 21:00
Sted: 
Buddinge Skole, kantinen

Emneord:

Enhedslisten på Gladsaxe-dagen 2016: Afskaf fattigdomsreformerne!

Uligheden er i årevis vokset i Danmark. Samtidig gør skiftende regeringers såkaldte reformer livet mere og mere usikkert for almindelige mennesker, der rammes af arbejdsløshed eller sygdom.

På Gladsaxe-dagen den 27. august var Enhedslisten på gaden mod fattigdomsreformerne. Foruden balloner, vindmøller og bolcher uddelte vi 600 foldere med overskriften "Ulighed gør os alle fattigere".

Folderen indeholdt også en "reform-quiz" – se spørgsmål og svar nederst i artiklen.

Emneord:

Tosprogspuljen og skolernes budgetmodel

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Det er lidt surrealistisk at blive beskyldt af Mogens Camre for diskrimination af de tosprogede elever!

For i modsætning til Camre anser Enhedslisten ikke tosprogede elever for et problem. Men der kan være behov for ekstra støtte i undervisningen og mere tid til skole-hjem-samarbejdet, når eleven har et andet modersmål.

Emneord:

Bandekrig: Politikerne har et kæmpe ansvar

Af Susanne Yazdanyar, medlem af Enhedslisten

Mogens Camre (DF) skriver den 23. april i Bagsværd/Søborg-Bladet, at løsningen på bandekrigene er, at vi arresterer de 1700 involverede, udviser de 23,5 som ikke har dansk statsborgerskab, og fratager statsborgerskab fra andre, i det omfang hvor det er muligt.

Emneord:

Enhedslisten og kvoter for tosprogede

Af Trine Henriksen,  byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Gunnar Svendsen har ret i, at hvis de tosprogede børn tvangsspredes til flere institutioner, kan også børn med dansk baggrund få indskrænket valgfrihed. Men forskellen er, at mens de danske børn kun kan afvises fra ønskeinstitutionen, hvis der ikke er plads, så kan de tosprogede afvises alene af hensyn til kvoten på 30% – også selv om der er ledig plads.

Emneord: