byudvikling

Bæredygtige boligområder og beskatning af gevinsten ved boligsalg

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Enhedslisten er som udgangspunkt positive overfor mulighederne for at fastholde en variation i villakvartererne, som også findes i dag, med spredte dobbelthuse og 2-etagershuse. Flere familier og seniorer ønsker blandt andet at bo sammen i mindre bofællesskaber, og det bør rammerne for byudviklingen give muligheder for.

Emneord:

4. Bedre bymiljø

4.1 Bæredygtig byudvikling

Gladsaxe er inde i en udvikling, hvor der kommer flere boliger og erhvervsbyggeri. Det sker især ved omdannelse af ældre industriområder, og langs med Ring 3, hvor den kommende letbane giver mulighed for tættere byggeri i de stationsnære områder. Enhedslisten ser flere positive ting i denne udvikling, såfremt der konsekvent planlægges med sigte på bæredygtige løsninger.

Emneord:

2. Harmonisk byudvikling og gode trafikforhold

Fra Enhedslisten Gladsaxes valgprogram 2009

Bil- og lastbiltrafikken øges år for år til skade for både klimaet og nærmiljøet, og VK-regeringen lægger op til yderligere motorveje og vejudvidelser, som vil forøge trængslen på Gladsaxes veje. Enhedslisten vil i stedet fremme klima- og miljørigtig transport, reducere biltrafikken og begrænse transportbehovene.

Emneord: