trafik

Trafikforslag: Begræns CO2-udledning, trængsel og partikelforurening med citylogistik

Enhedslisten stiller forslag om ny organisering af varetransporten, som kan reducere den tunge trafik til fordel for trafiksikkerhed, klima og miljø.

Vareleverancer til butikker og virksomheder udgør en stor del af trafikken i byområderne, og især en stor del af den tunge trafik. Flere steder i landet er der forsøg i gang med at organisere varetransporten anderledes, i et system kaldet citylogistik, hvor der etableres en omlastningsplads i udkanten af byen, hvor de store lastbiler afsætter varerne. Herefter bliver de forskellige leverancer samlet på mindre varevogne, som kører ind til aftageren med alle dagens varer på én gang.

Emneord:

Nytårshilsen: Forsøg med 30-timers arbejdsuge

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Foto: Thomas Rousing via FlickrSamfundet bevæger sig den forkerte vej i disse år. Konkurrencestaten buldrer frem, uligheden vokser, den sociale tryghed undergraves, og indsatsen mod klimaforandringerne går alt for langsomt.

Enhedslisten vil en anden vej! Selv med en sort regering, kan vi lokalt tage initiativer, der trækker i en mere grøn og solidarisk retning:

Emneord:

Omstilling for klima og bæredygtighed

Valgfolder fra Enhedslisten i Gladsaxe

Jordens klima og miljø kan ikke bære de CO2-udledninger og det ressourceforbrug, vi har i en kommune som Gladsaxe. Enhedslisten vil sætte gang i en virkelig omstilling til bæredygtighed, med fokus på bygninger, transport, energiforsyning og forbrug. Det er der både job og fremtid i.

Emneord:

Ingen gratis smutveje til fremtidens velfærd

Af Kenn Schoop, byrådskandidat for Enhedslisten

Den forventede vækst i indbyggertallet stiller nye krav til kommunen og øger nogle af de udfordringer, vi allerede har. Flere borgere betyder mere trafik i en allerede trafikmættet by. For ikke at belaste miljøet yderligere peger det på bedre kollektiv trafik og hurtigere udbygning af cykelstierne.

Emneord:

Vi skal omstille vores transportsystem

Af Maria Reumert Gjerding, kandidat for Enhedslisten

Der har i de seneste måneder udspillet sig en livlig debat om letbanen i Gladsaxebladet. Det er tilsyneladende faldet de Konservative for brystet, at man vil sikre et massivt løft af den kollektive transport ved at etablere en letbane med 5 minuttersdrift langs Ring 3. Og det i en sådan grad, at de nu mobiliserer til demonstration om emnet.

Emneord:

Trine Henriksen: Der kan gøres meget mere for miljø og velfærd!

Byrådsmedlem Trine Henriksen fortæller om Enhedslistens arbejde i byrådet, og hvad Enhedslisten i Gladsaxe vil arbejde for fremover. Se TV Gladsaxes interview.

 

Emneord:

4. Bedre bymiljø

4.1 Bæredygtig byudvikling

Gladsaxe er inde i en udvikling, hvor der kommer flere boliger og erhvervsbyggeri. Det sker især ved omdannelse af ældre industriområder, og langs med Ring 3, hvor den kommende letbane giver mulighed for tættere byggeri i de stationsnære områder. Enhedslisten ser flere positive ting i denne udvikling, såfremt der konsekvent planlægges med sigte på bæredygtige løsninger.

Emneord:

Bus 400S – slået tilbage til start!

Regionsrådets "nej" er byrådets chance til at opgive bus-nedskæringerne og tænke forfra.

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Efter mere end et års heftig debat i Gladsaxe, vedtog Regionsrådet på sit møde den 22. maj, at de slet ikke vil ændre linjeføringen for 400S i Værebrokvarteret. Nu er gode råd dyre. For hvordan skal Værebro Park så få en ordentlig busbetjening, når linje 42 og 43 nedlægges til oktober?

Emneord:

Forlæng bus 68 til Værebro Park

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Enhedslisten stemte imod, da de øvrige partier i byrådet vedtog at spare på den kollektive trafik ved at ændre busruterne fra 2012. Det vil betyde enkelte forbedringer, men langt flere forringelser med nedlæggelse af buslinjer, færre afgange, større afstand mellem stoppestederne og flere skift for at komme rundt i kommunen. Ikke desto mindre vil vi stadig arbejde for, at der findes den bedst mulige løsning – eller mindst ringe – i forhold til linje 400S. Både omkring Værebro og Aldershvilevej.

Emneord:

Letbane og betalingsring

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten
Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech nærmer sig historieforfalskning i sit forsvar af regeringens klimaskadelige trafikpolitik: "Letbanen er et tydeligt eksempel på, hvordan vi fra regeringen er gået forrest," skriver hun i her i bladet (Bagsværd/Søborg-Bladet) den 30. maj. Nej, det var omegnskommunerne, som gik forrest og lavede forarbejdet, mens regeringen stillede sig på tværs.

Emneord: