trafik

Et bæredygtigt samfund med mere tid og mindre stress

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

På tirsdag den 21. november er der valg til byrådet. Jeg håber, at rigtigt mange vil benytte stemmeretten til at få indflydelse på kommunens udvikling i de kommende år – og at mange af jer vil sætte krydset ved Enhedslisten.

Enhedslisten kæmper for den fælles velfærd. Det er vigtigt, at vi har gode skoler, daginstitutioner og fritidstilbud, en velfungerende ældrepleje, effektiv kollektiv trafik, hjælp til folk, der bliver syge eller arbejdsløse, og ordentlige tilbud til mennesker med fysiske eller psykiske udfordringer, så de kan deltage i fællesskabet på lige fod med andre.

Emneord:

Gladsaxe: Lad os vokse klogt

Af Torben Madsen, Enhedslisten

Vi bliver flere i Gladsaxe. Det rejser spørgsmålet, om der er en øvre grænse for, hvor mange indbyggere kommunen kan rumme. I Enhedslisten mener vi, at vi har plads til flere, hvis det sker ved en klog byomdannelse og ikke ved at omdanne grønne områder til boligkvarterer.

Emneord:

Regionen

Enhedslisten arbejder i Region Hovedstaden for lighed i sundhed, mere forebyggelse, sammenhæng i behandlingen, nul tvang i psykiatrien, tid til omsorg og tillid til faglighed, bedre og mere kollektiv trafik, grøn omstilling, mere økologi og vedvarende energi.

Vi fik 10,1 % af stemmerne ved valget i november 2017 og har fire medlemmer i regionsrådet.

Emneord:

Trafikforslag: Begræns CO2-udledning, trængsel og partikelforurening med citylogistik

Enhedslisten stiller forslag om ny organisering af varetransporten, som kan reducere den tunge trafik til fordel for trafiksikkerhed, klima og miljø.

Vareleverancer til butikker og virksomheder udgør en stor del af trafikken i byområderne, og især en stor del af den tunge trafik. Flere steder i landet er der forsøg i gang med at organisere varetransporten anderledes, i et system kaldet citylogistik, hvor der etableres en omlastningsplads i udkanten af byen, hvor de store lastbiler afsætter varerne. Herefter bliver de forskellige leverancer samlet på mindre varevogne, som kører ind til aftageren med alle dagens varer på én gang.

Emneord:

Nytårshilsen: Forsøg med 30-timers arbejdsuge

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Foto: Thomas Rousing via FlickrSamfundet bevæger sig den forkerte vej i disse år. Konkurrencestaten buldrer frem, uligheden vokser, den sociale tryghed undergraves, og indsatsen mod klimaforandringerne går alt for langsomt.

Enhedslisten vil en anden vej! Selv med en sort regering, kan vi lokalt tage initiativer, der trækker i en mere grøn og solidarisk retning:

Emneord:

Omstilling for klima og bæredygtighed

Valgfolder fra Enhedslisten i Gladsaxe

Jordens klima og miljø kan ikke bære de CO2-udledninger og det ressourceforbrug, vi har i en kommune som Gladsaxe. Enhedslisten vil sætte gang i en virkelig omstilling til bæredygtighed, med fokus på bygninger, transport, energiforsyning og forbrug. Det er der både job og fremtid i.

Emneord:

Ingen gratis smutveje til fremtidens velfærd

Af Kenn Schoop, byrådskandidat for Enhedslisten

Den forventede vækst i indbyggertallet stiller nye krav til kommunen og øger nogle af de udfordringer, vi allerede har. Flere borgere betyder mere trafik i en allerede trafikmættet by. For ikke at belaste miljøet yderligere peger det på bedre kollektiv trafik og hurtigere udbygning af cykelstierne.

Emneord:

Vi skal omstille vores transportsystem

Af Maria Reumert Gjerding, kandidat for Enhedslisten

Der har i de seneste måneder udspillet sig en livlig debat om letbanen i Gladsaxebladet. Det er tilsyneladende faldet de Konservative for brystet, at man vil sikre et massivt løft af den kollektive transport ved at etablere en letbane med 5 minuttersdrift langs Ring 3. Og det i en sådan grad, at de nu mobiliserer til demonstration om emnet.

Emneord:

Trine Henriksen: Der kan gøres meget mere for miljø og velfærd!

Byrådsmedlem Trine Henriksen fortæller om Enhedslistens arbejde i byrådet, og hvad Enhedslisten i Gladsaxe vil arbejde for fremover. Se TV Gladsaxes interview.

 

Emneord:

4. Bedre bymiljø

4.1 Bæredygtig byudvikling

Gladsaxe er inde i en udvikling, hvor der kommer flere boliger og erhvervsbyggeri. Det sker især ved omdannelse af ældre industriområder, og langs med Ring 3, hvor den kommende letbane giver mulighed for tættere byggeri i de stationsnære områder. Enhedslisten ser flere positive ting i denne udvikling, såfremt der konsekvent planlægges med sigte på bæredygtige løsninger.

Emneord: