miljø

Bæredygtige boligområder og beskatning af gevinsten ved boligsalg

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Enhedslisten er som udgangspunkt positive overfor mulighederne for at fastholde en variation i villakvartererne, som også findes i dag, med spredte dobbelthuse og 2-etagershuse. Flere familier og seniorer ønsker blandt andet at bo sammen i mindre bofællesskaber, og det bør rammerne for byudviklingen give muligheder for.

Emneord:

Nytårshilsen: Forsøg med 30-timers arbejdsuge

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Foto: Thomas Rousing via FlickrSamfundet bevæger sig den forkerte vej i disse år. Konkurrencestaten buldrer frem, uligheden vokser, den sociale tryghed undergraves, og indsatsen mod klimaforandringerne går alt for langsomt.

Enhedslisten vil en anden vej! Selv med en sort regering, kan vi lokalt tage initiativer, der trækker i en mere grøn og solidarisk retning:

Emneord:

Krav til kommunens budget: Mere velfærd og mindre ulighed

Enhedslisten svarer på borgmesterens oplæg til budget for 2017. Se vores forslag og prioriteringer.

Emneord:

Regnvandsløsninger med mere natur og fritidsliv

Dato: 
14. Maj 2016 11:45 - 13:15
Sted: 
Ved indgangen til årsmødet (Høje Gladsaxe Torv 4)

Rundvisning til regnvandsløsninger i Høje Gladsaxe-området i forbindelse med Enhedslistens årsmøde

Enhedslistens årsmøde afholdes igen i år på Grønnemose Skole i Høje Gladsaxe. Det er lige midt i et stort område, hvor alt regnvand er afkoblet fra kloakken og tilbageholdes i mindre søer, grøfter og bassiner, indtil det til sidst ledes ud i vandmiljøet ved Utterslev Mose. Flere af regnvandsbassinerne kan desuden bruges til fritidsaktiviteter, når bassinerne ikke er fyldte.

Emneord:

Bedre balance mellem naturen, rosporten og andre brugere ved Bagsværd Sø

Af Trine Henriksen og Susanne Yazdanyar, Enhedslisten

Projektet for opgradering af Rostadion på Bagsværd sø har været i VVM-høring og skal nu til endelig beslutning i byrådet. Enhedslisten har altid støttet muligheden for rosport på Bagsværd sø, men forbedring af faciliteterne skal ske med respekt for naturen og andre brugere af området.

Emneord:

Søren Søndergaards 1. maj-tale

"Valget venter lige om hjørnet. Det gode er, at det giver os mulighed for at forhindre, at Lars Løkke og hans blå blok indtager regeringskontorerne. Men skal vi også forhindre en blå politik, så kræver det mere," sagde Søren Søndergaard i sin tale til Enhedslisten, SF og SFU's 1. maj-møde på Buddinge Skole.

Her er talen:

Emneord:

Øget livskvalitet frem for vækst og konkurrence

Af Trine Henriksen, Enhedslistens byrådsgruppe

Jordens ressourcer er begrænsede, naturen er truet, og klimaforandringerne sker i voldsomt fart. Alligevel tales der konstant om vækst. Vi skal arbejde og producere mere. Børn og unge skal presses hurtigt igennem skole og uddannelse uden at "spilde" tiden. Stadig flere plages af stress, psykiske lidelser, og fysisk nedslidning. Er det virkelig værd at stræbe efter?

Emneord:

»Jeg vil ikke have mere vækst, men velfærd«

Læs Susanne Yazdanyars Sankt Hans-tale, og se billederne fra 2014-udgaven af Enhedslistens fest i Utterslev Mose.

 

 

 

 

Emneord:

Ingen gratis smutveje til fremtidens velfærd

Af Kenn Schoop, byrådskandidat for Enhedslisten

Den forventede vækst i indbyggertallet stiller nye krav til kommunen og øger nogle af de udfordringer, vi allerede har. Flere borgere betyder mere trafik i en allerede trafikmættet by. For ikke at belaste miljøet yderligere peger det på bedre kollektiv trafik og hurtigere udbygning af cykelstierne.

Emneord:

Vi skal omstille vores transportsystem

Af Maria Reumert Gjerding, kandidat for Enhedslisten

Der har i de seneste måneder udspillet sig en livlig debat om letbanen i Gladsaxebladet. Det er tilsyneladende faldet de Konservative for brystet, at man vil sikre et massivt løft af den kollektive transport ved at etablere en letbane med 5 minuttersdrift langs Ring 3. Og det i en sådan grad, at de nu mobiliserer til demonstration om emnet.

Emneord: