miljø

Økologi er en investering i fremtiden

Af Torben Madsen, byrådskandidat (Ø)

Enhedslisten vil arbejde for, at der kommer mere økologisk mad i de kommunale institutioner og kantiner i Gladsaxe. Økologisk frugt og grønt er uden giftstoffer, mens ikke-økologiske produkter ofte indeholder små mængder af giftstoffer fra brugen af pesticider. I dag påvirkes vi alle med et stort antal kemiske stoffer, hvis langsigtede virkninger ikke kendes.

Enhedslisten ønsker en økologisk omstilling af fødevareproduktionen i Danmark, og den offentlige sektor bør gå foran. Fødevarer skal være fri for farlige kemiske stoffer, men der er også andre fordele ved at støtte økologisk landbrug gennem offentlige indkøb.

Emneord:

Budget 2018-21: Alvorlig nedskæring på skolerne blev afværget

Der er flere gode grunde til, at Enhedslisten er med i det kommende budget for 2018-21. Der blev opnået vigtige forbedringer, og det lykkedes at fjerne besparelsen på 6 mio. kr. på folkeskolen.

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Enhedslisten er med i det kommende budget for 2018-21. Blandt de vigtige forbedringer er et højere budget til sårbare børn og unge, hvilket er helt nødvendigt for at modsvare det stigende behov. Der skal gennemføres en analyse af de fremtidige behov på området, og her blev det tilføjet, at analysen skal tage udgangspunkt i det nuværende servicebehov.

Emneord:

Trafikforslag: Begræns CO2-udledning, trængsel og partikelforurening med citylogistik

Enhedslisten stiller forslag om ny organisering af varetransporten, som kan reducere den tunge trafik til fordel for trafiksikkerhed, klima og miljø.

Vareleverancer til butikker og virksomheder udgør en stor del af trafikken i byområderne, og især en stor del af den tunge trafik. Flere steder i landet er der forsøg i gang med at organisere varetransporten anderledes, i et system kaldet citylogistik, hvor der etableres en omlastningsplads i udkanten af byen, hvor de store lastbiler afsætter varerne. Herefter bliver de forskellige leverancer samlet på mindre varevogne, som kører ind til aftageren med alle dagens varer på én gang.

Emneord:

Miljødag: Grøn omstilling – hvad kan vi gøre i Gladsaxe?

Dato: 
23. September 2017 13:00 - 17:00
Sted: 
Rådhuskælderen, Gladsaxe Rådhus

Maria Gjerding, Enhedslistens klima- og miljøordfører, indleder miljødagen, som også byder på boder og aktiviteter samt klimavenlige og økologiske smagsprøver.

 

 

 

Emneord:

Verdens sultne kunne leve af verdens madspild

Alene i Danmark smides 700.000 tons mad ud om året. Kampen mod madspildet blev taget op på Ældrestyrkens seneste møde.

Emneord:

Bæredygtige boligområder og beskatning af gevinsten ved boligsalg

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Enhedslisten er som udgangspunkt positive overfor mulighederne for at fastholde en variation i villakvartererne, som også findes i dag, med spredte dobbelthuse og 2-etagershuse. Flere familier og seniorer ønsker blandt andet at bo sammen i mindre bofællesskaber, og det bør rammerne for byudviklingen give muligheder for.

Emneord:

Nytårshilsen: Forsøg med 30-timers arbejdsuge

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Foto: Thomas Rousing via FlickrSamfundet bevæger sig den forkerte vej i disse år. Konkurrencestaten buldrer frem, uligheden vokser, den sociale tryghed undergraves, og indsatsen mod klimaforandringerne går alt for langsomt.

Enhedslisten vil en anden vej! Selv med en sort regering, kan vi lokalt tage initiativer, der trækker i en mere grøn og solidarisk retning:

Emneord:

Krav til kommunens budget: Mere velfærd og mindre ulighed

Enhedslisten svarer på borgmesterens oplæg til budget for 2017. Se vores forslag og prioriteringer.

Emneord:

Regnvandsløsninger med mere natur og fritidsliv

Dato: 
14. Maj 2016 11:45 - 13:15
Sted: 
Ved indgangen til årsmødet (Høje Gladsaxe Torv 4)

Rundvisning til regnvandsløsninger i Høje Gladsaxe-området i forbindelse med Enhedslistens årsmøde

Enhedslistens årsmøde afholdes igen i år på Grønnemose Skole i Høje Gladsaxe. Det er lige midt i et stort område, hvor alt regnvand er afkoblet fra kloakken og tilbageholdes i mindre søer, grøfter og bassiner, indtil det til sidst ledes ud i vandmiljøet ved Utterslev Mose. Flere af regnvandsbassinerne kan desuden bruges til fritidsaktiviteter, når bassinerne ikke er fyldte.

Emneord:

Bedre balance mellem naturen, rosporten og andre brugere ved Bagsværd Sø

Af Trine Henriksen og Susanne Yazdanyar, Enhedslisten

Projektet for opgradering af Rostadion på Bagsværd sø har været i VVM-høring og skal nu til endelig beslutning i byrådet. Enhedslisten har altid støttet muligheden for rosport på Bagsværd sø, men forbedring af faciliteterne skal ske med respekt for naturen og andre brugere af området.

Emneord: