Byrådskandidater

Michael Dorph Jensen

Kære Gladsaxeborger. Jeg er 64, grafisk designer, maler og tidligere faglærer på Københavns Tekniske Skole.

I byrådet vil jeg fokusere på forbedring af ældres vilkår, udsatte unges forhold, kultur-, idræts- og fritidsliv samt byplanlægning og bæredygtighed.

Emneord:

Kirsten Thyregod Pedersen


Jeg er lærer i Gladsaxe Kommune.

En god kommune er kendetegnet ved, hvordan man behandler børnene, ældre borgere og borgere i vanskeligheder.

I Gladsaxe bør der være råd til at yde omsorg og skabe trivsel for alle.

Der er ikke flere lavt hængende frugter, der kan effektiviseres væk i de offentlige institutioner – det er kvaliteten, der forringes, hver gang sparekniven skærer.

Emneord:

Kenn Schoop

Jeg er 64 år, gymnasielærer og tillidsrepræsentant.

Som byrådskandidat for Enhedslisten har jeg særlig fokus på børnenes forhold, kultur- og fritidsliv, arkitektur og byplanlægning samt de ældres vilkår.

Emneord:

Jan Willemoes Pedersen

Hej alle borgere i Gladsaxe. Jeg er 63 år, efterlønner og stiller op for Enhedslisten.

Mine mærkesager er, at vi skal have tilliden tilbage til de offentlige ansatte, bedre vilkår til de ældre og få skabt flere almenboliger i kommunen.

Emneord:

Isabella Mørch

Hej, jeg hedder Isabella Mørch og stiller op for Enhedslisten

Jeg arbejder i Børne- og ungdomsforvaltningen i København NV og Nørrebro som sprogvejleder.

Mine politiske mærkesager er børn og dagtilbud, integration og boligområder.

Emneord:

Sune Rastad Bahn

Kære Gladsaxe-borger. Jeg er 46 år, ph.d. i fysik og stiller op for Enhedslisten.

Mine politiske mærkesager er børn med udfordringer i folkeskolen, grøn energi og demokratisk IT.

Som mennesker i Danmark ved vi, hvor rigt et samfund kan blive, når det bygger på tryghed og tillid. Den tryghed og tillid bliver stadig mere udfordret af konkurrencesamfundets krav. Men vi kan gøre modstand og udbygge trygheden og tilliden.

Emneord:

Signe Rosa Skelbæk

Hej alle Gladsaxe-borgere. Jeg er 25 år, psykologi- og journaliststuderende og stiller op for Enhedslisten som den yngste kandidat.

Mine politiske mærkesager er småbørn og dagtilbud, grøn omstilling og ungdomsliv.

Emneord:

Anja Nørager-Nielsen

Jeg er 51 år. Jeg har været lærer i 21 år, har tre børn, og jeg stiller op for Enhedslisten her i Gladsaxe.

Mine politiske mærkesager er skolepolitik, socialpolitik og grøn omstilling.

Emneord:

Torben Madsen

Jeg er 58 år, miljøbiolog og stiller op for Enhedslisten.

Mine politiske mærkesager er social lighed, miljø og støtte til børn og voksne med særlige behov.

Skattelettelser gavner især de rigeste, og samtidig gør kontanthjælpsreformen det svært for dem, der har for lidt. Derfor må kommunen hjælpe med fripladser i daginstitutioner, gratis fritidstilbud, og støtte og rådgivning til dem, der har brug for det.

Emneord:

Trine Henriksen

Hej! Jeg er 54 år, miljøkemiker, og kandidat for Enhedslisten. Til dagligt arbejder jeg på Bispebjerg Hospital, og har været medlem af byrådet siden 2005.

Folkeskolen og indsats mod klimaforandringerne er to af de områder, som jeg prioriterer højt.

Emneord: