skat

Hvad vil Venstre?

Af Søren Søndergaard, medlem af Folketinget for Enhedslisten

I Gladsaxebladet kræver Venstre-kandidaten Martin Skou Heidemann flere penge til de nedslidte sportsanlæg i Gladsaxe. Det krav kan jeg bestemt støtte. Gode forhold for kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter er en kerneopgave for vores kommune.

Alligevel undrer jeg mig lidt. For pengene skal tydeligvis ikke komme fra skatten. Selvom Gladsaxe er blandt de 10 kommuner i landet med den laveste skat, så ønsker Venstre endnu færre indtægter til fælleskassen.

Emneord:

Lavere kommuneskat? Vigtigere, at de bredeste skuldre bærer mest

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Skatteindtægterne bidrager til fælles velfærd og til at udligne de sociale skel i samfundet. De muliggør, at alle kan få adgang til en række ydelser, som de økonomisk svagest stillede ellers ikke ville have råd til. Så i Enhedslisten ser vi ikke nogen grund til at konkurrere om den laveste skatteprocent. For os er det ikke afgørende, om den lokale skatteprocent er lidt højere eller lavere – hvis bare der er penge nok til at finansiere en bedre velfærd.

Emneord:

Ingen gratis smutveje til fremtidens velfærd

Af Kenn Schoop, byrådskandidat for Enhedslisten

Den forventede vækst i indbyggertallet stiller nye krav til kommunen og øger nogle af de udfordringer, vi allerede har. Flere borgere betyder mere trafik i en allerede trafikmættet by. For ikke at belaste miljøet yderligere peger det på bedre kollektiv trafik og hurtigere udbygning af cykelstierne.

Emneord:

Er der udsigt til væsentlige skattelettelser i den kommende valgperiode?

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Det korte svar er ja! For medmindre situationen har ændret sig drastisk siden budgetforhandlingsmødet 11. september, så er byrådets øvrige partier blevet enige om en skattelettelse fra 2014 og frem. Det kan man så juble eller græde over, alt efter temperament og holdning til den solidariske velfærdsmodel.

Emneord:

1. Fra skattelettelser til velfærd

Uligheden vokser i Danmark. De bedst stillede har fået skattelettelser, mens velfærden og den sociale tryghed ved arbejdsløshed og sygdom er blevet forringet. Dagpengeperioden er halveret fra fire til to år. Det nye kontanthjælpsloft og 225 timers-reglen kan betyde indtægtsnedgange på tusinder af kroner om måneden. Det er blevet langt vanskeligere at opnå fleksjob og førtidspension, og senest oplevede de nyuddannede at dagpenge-dimittend-satsen for enlige blev nedsat.

Emneord:

5. Kommunalt oprør og retfærdig skat

Fra Enhedslisten Gladsaxes valgprogram 2009

Enhedslisten mener, at Gladsaxe skal bryde med de stramme bindinger i økonomiaftalerne og stoppe nedskæringerne i velfærden for borgerne, også selvom vi risikerer at blive straffet af regeringen. Vi synes, at Socialdemokraterne og SF sammen med Enhedslisten skal arbejde for at samle kommunerne om en afvisning af fremtidige aftaler, hvis de ikke fjerner de mange bindinger og sikrer kommunerne den nødvendige økonomi til at varetage opgaverne.

Emneord: