borgerrådgiver

Byrådet nedprioriterer borgernes rådgivning

Af Torben Madsen, byrådsmedlem (Ø)

Borgerrådgiveren er en succes. Der var næsten 500 henvendelser til borgerrådgiveren i 2017. Behovet er sikkert større, da borgerrådgiveren med to års virke næppe er kendt i alle hjørner af kommunen. Borgerrådgiveren bistår Byrådet med at sikre retssikkerheden for borgerne, hjælper borgerne med at forstå kommunens afgørelser, vejleder om klagemuligheder og behandler henvendelser om kommunens sagsbehandling. Borgerrådgiveren skal være uafhængig af kommunens politiske udvalg, Borgmesteren og forvaltningerne.

Emneord:

Masser af spørgsmål til borgerrådgiveren

Hvad er en borgerrådgiver? Det spørgsmål fik deltagerne i Ældrestyrkens første møde i denne sæson, torsdag den 25. januar, et omfattende og grundigt svar på, da jurist Preben Rohde holdt sit oplæg. Gladsaxe Kommune ansatte i 2016 Preben Rohde i stillingen som en 2-årig forsøgsordning, men den blev en sådan succes med over 500 henvendelser fra borgerne om året, at byrådet i 2017 enstemmigt gjorde den permanent.

Emneord: