kommunevalg 2017

Valgforbund mellem Enhedslisten og Alternativet til byrådsvalget

Partierne Enhedslisten og Alternativet i Gladsaxe har indgået en aftale om valgforbund til byrådsvalget den 21/11 2017, så overskydende stemmer fra et af partierne i valgforbundet kommer det andet parti til gode.

Valgforbundet er "teknisk", således at der ikke knyttes politiske krav og fælles kampagner til valgforbundet. Dog håber begge på en politisk effekt af samarbejdet i form af øget fokus i byrådet på nogle områder, som begge partier prioriterer højt.

Emneord:

Ø stiller med et stærkt hold til kommunevalget

Så er Enhedslisten klar med opstillingen af de første syv kandidater til kommunevalget i november. De opstillede råder samlet over en bred vifte af vigtige kompetencer i forhold til det politiske arbejde i Gladsaxe Byråd. I spidsen står en "gammel" kending, nemlig Trine Henriksen, der har siddet i byrådet siden 2006.

Emneord:

Det vil Enhedslisten i Gladsaxe

Enhedslisten Gladsaxes valgprogram 2017

Byrådsvalget står for døren: den 21. november 2017. Her får du Enhedslistens bud på udviklingen i Gladsaxe de kommende fire år.

Emneord: