kommunevalg 2017

Enhedslisten er på plads i det nye byråd

Så er konstitueringen på plads efter valget, og det nye byråd har holdt sit konstituerende møde. Enhedslistens Michael Dorph Jensen overtager posten som formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og Trine Henriksen bliver formand for Grønt Råd.

Her kan du se, hvilke andre poster i udvalg og råd vi tager os af i de kommende fire år:

Emneord:

3 pladser i byrådet: Tak til Enhedslistens vælgere!

Med 10,4 % af stemmerne er Enhedslisten Gladsaxes tredjestørste parti, og vi beholder vores tre mandater.

Kæmpe tak til jer, der har stemt, og vist os den tillid. Trine, Torben og Michael står klar til at kæmpe for et grønt, solidarisk Gladsaxe.

Emneord:

Et bæredygtigt samfund med mere tid og mindre stress

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

På tirsdag den 21. november er der valg til byrådet. Jeg håber, at rigtigt mange vil benytte stemmeretten til at få indflydelse på kommunens udvikling i de kommende år – og at mange af jer vil sætte krydset ved Enhedslisten.

Enhedslisten kæmper for den fælles velfærd. Det er vigtigt, at vi har gode skoler, daginstitutioner og fritidstilbud, en velfungerende ældrepleje, effektiv kollektiv trafik, hjælp til folk, der bliver syge eller arbejdsløse, og ordentlige tilbud til mennesker med fysiske eller psykiske udfordringer, så de kan deltage i fællesskabet på lige fod med andre.

Emneord:

Enhedslisten vil beskytte naturen ved Bagsværd Sø – svar til Danmarks Naturfredningsforening

Bagsværd SøTil Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe

Tak for spørgsmålene om vores holdning til forhold omkring projektet og processen omkring om opgradering af rostadion ved Bagsværd Sø. Vi har valgt at skrive en samlet besvarelse fra Enhedslisten.

Enhedslisten er tilhængere af, at der fortsat skal være mulighed for at dyrke rosport på Bagsværd sø, men indenfor de rammer, som naturen sætter. Derfor støttede vi DN's fredningsforslag tilbage i 2008 og stemte imod kommunens ændringsforslag, som gav mulighed for regulering af brinkerne og opgravning af den faste bund i søen med henblik på at udvide robanerne. Alle andre partier i byrådet, bortset fra Mette Marie Schmidt (S), stemte dog for ændringsforslaget og muligheden for ændring af brinkerne blev medtaget i den endelige fredning.

Emneord:

Valgforbund mellem Enhedslisten og Alternativet til byrådsvalget

Partierne Enhedslisten og Alternativet i Gladsaxe har indgået en aftale om valgforbund til byrådsvalget den 21/11 2017, så overskydende stemmer fra et af partierne i valgforbundet kommer det andet parti til gode.

Valgforbundet er "teknisk", således at der ikke knyttes politiske krav og fælles kampagner til valgforbundet. Dog håber begge på en politisk effekt af samarbejdet i form af øget fokus i byrådet på nogle områder, som begge partier prioriterer højt.

Emneord:

Ø stiller med et stærkt hold til kommunevalget

Så er Enhedslisten klar med opstillingen af de første syv kandidater til kommunevalget i november. De opstillede råder samlet over en bred vifte af vigtige kompetencer i forhold til det politiske arbejde i Gladsaxe Byråd. I spidsen står en "gammel" kending, nemlig Trine Henriksen, der har siddet i byrådet siden 2006.

Emneord:

Byrådsvalg: X ved Ø!

Dato: 
21. November 2017 8:00 - 20:00

Emneord:

Det vil Enhedslisten i Gladsaxe

Enhedslisten Gladsaxes valgprogram 2017

Her kan du se, hvilken udvikling Enhedslisten arbejder for i Gladsaxe.

Kampen for socialisme i en kommunal sammenhæng handler om at opbygge stærke fællesskaber, hvor vi indretter samfundet, så det tager hensyn til menneskers behov.

1. Fra skattelettelser til velfærd

1.1 Fra blind vækst til bedre livskvalitet

Emneord: