idræt

Enhedslisten vil beskytte naturen ved Bagsværd Sø – svar til Danmarks Naturfredningsforening

Bagsværd SøTil Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe

Tak for spørgsmålene om vores holdning til forhold omkring projektet og processen omkring om opgradering af rostadion ved Bagsværd Sø. Vi har valgt at skrive en samlet besvarelse fra Enhedslisten.

Enhedslisten er tilhængere af, at der fortsat skal være mulighed for at dyrke rosport på Bagsværd sø, men indenfor de rammer, som naturen sætter. Derfor støttede vi DN's fredningsforslag tilbage i 2008 og stemte imod kommunens ændringsforslag, som gav mulighed for regulering af brinkerne og opgravning af den faste bund i søen med henblik på at udvide robanerne. Alle andre partier i byrådet, bortset fra Mette Marie Schmidt (S), stemte dog for ændringsforslaget og muligheden for ændring af brinkerne blev medtaget i den endelige fredning.

Emneord:

Hvad vil Venstre?

Af Søren Søndergaard, medlem af Folketinget for Enhedslisten

I Gladsaxebladet kræver Venstre-kandidaten Martin Skou Heidemann flere penge til de nedslidte sportsanlæg i Gladsaxe. Det krav kan jeg bestemt støtte. Gode forhold for kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter er en kerneopgave for vores kommune.

Alligevel undrer jeg mig lidt. For pengene skal tydeligvis ikke komme fra skatten. Selvom Gladsaxe er blandt de 10 kommuner i landet med den laveste skat, så ønsker Venstre endnu færre indtægter til fælleskassen.

Emneord:

8. Mere demokrati - stærkere fællesskaber

8.1 Kultur og idræt

Enhedslisten ønsker et levende Gladsaxe, hvor mennesker i alle aldre kan føle sig hjemme. Det kræver, at kommunen stiller nogle gode tilbud til rådighed inden for kultur og idræt, og at der samtidig gives plads til det selvorganiserede kulturliv. Derfor skal kommunen både sikre gode kultur- og idrætsaktiviteter for dem, der er aktive i det organiserede foreningsliv, og for dem, der ikke vil eller kan forpligte sig til kontingenter og klubaktiviteter. Enhedslisten finder både bredde og elite vigtige i idræts- og kulturlivet.

Emneord:

Enhedslisten og den ekstraordinære støtte til AB

Enhedslisten stemte efter en del overvejelse for beslutningen om støtten til AB A/S. Dels fordi Gladsaxe kommune vil miste penge, bl.a. lejeindtægter fra stadion, hvis AB A/S går konkurs. Og dels fordi vi synes, det vil være et tab for borgerne i kommunen, hvis der ikke længere var en lokal fodboldklub, der spiller i de øverste rækker. Men vores støtte er ikke givet uden forbehold.

Emneord: