Ældre

Budget 2018-21: Alvorlig nedskæring på skolerne blev afværget

Der er flere gode grunde til, at Enhedslisten er med i det kommende budget for 2018-21. Der blev opnået vigtige forbedringer, og det lykkedes at fjerne besparelsen på 6 mio. kr. på folkeskolen.

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Enhedslisten er med i det kommende budget for 2018-21. Blandt de vigtige forbedringer er et højere budget til sårbare børn og unge, hvilket er helt nødvendigt for at modsvare det stigende behov. Der skal gennemføres en analyse af de fremtidige behov på området, og her blev det tilføjet, at analysen skal tage udgangspunkt i det nuværende servicebehov.

Emneord:

Folkekøkken: "Plads til alle"

Dato: 
3. Oktober 2017 18:00 - 21:00
Sted: 
Buddinge Skole, kantinen

Emneord:

Enhedslisten stemte selvfølgelig ikke for nedskæringer

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Nej, Enhedslisten bortforklarer ikke noget. Det er vist Kristian Niebuhr (DF), der ikke har helt styr på facts. Vi stemte ikke for nedskæringer, men tværtimod for flere ressourcer på demensområdet.

Emneord:

Kamp for velfærd er også andet end budgetforlig

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Enhedslisten var meget tilfredse med at deltage i sidste års budgetforlig, der skabte velfærdsforbedringer på nogle områder, som vi havde arbejdet for i flere år. I år endte vi derimod udenfor budgetforliget, fordi vi ikke kunne stemme for besparelser på inklusion og på ældres rengøring.

Uanset udfaldet har vi i budgetforhandlingerne kæmpet for bedre velfærd. Ligesom vi gør i alle andre politiske sammenhænge, som under lærerlockouten, kampen imod de nye fattigdomsydelser eller den succesfyldte kampagne imod omprioriteringsbidragene.

Emneord:

Unødvendigt at spare på inklusion og rengøring!

Derfor er Enhedslisten ikke med i budgetaftalen for 2017.

Af Trine Henriksen, på vegne af Enhedslistens byrådsgruppe

Budgetforhandlingerne sluttede onsdag aften – desværre med en aftale uden Enhedslisten. Vi kunne ikke acceptere at skulle spare på inklusion i skolerne, når der tværtimod er brug for flere ressourcer til børn med behov for støtte. Eller at skulle spare på rengøring til hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af praktisk og personlig hjælp – selv om der ellers er mange gode initiativer i budgettet, også på ældreområdet.

Emneord:

Måske skulle man lytte lidt mere til Enhedslisten!

To eksempler fra ældreområdet viser, hvorfor flertallet i byrådet burde vænne sig af med automatreaktionen og lytte mere til Enhedslistens forslag og ideer.

Emneord:

Bedre tid giver bedre resultater – ikke kun på familieområdet

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

DF og LA klager over, at pengene vil fosse ud af kommunekassen for at tilfredsstille særinteresser for Enhedslisten. Til trøst for DF og LA (men måske ikke så mange andre) kan jeg sige, at vi har adskillige "særinteresser", som endnu ikke er blevet tilfredsstillet, bl.a. flere ressourcer til folkeskolen og bedre normering i hjemmeplejen. Men det er da helt korrekt, at vi synes, at pengene i kommunekassen skal bruges til gavn for borgerne, i stedet for at ligge og samle støv.

Emneord:

Ekstra hjemmehjælp – bedre sent end aldrig

Af Susanne Yazdanyar, byrådsmedlem, Enhedslisten

Jeg har lært meget det seneste år, hvor jeg har siddet i Gladsaxe Byråd. Men et aspekt af livet som politiker er særlig interessant. Det er nemlig, når ens ønsker og forslag bliver til realitet, selvom et helt udvalg stemmer imod. Det er lige netop det, jeg oplever i Seniorudvalget.

Emneord:

Øget livskvalitet frem for vækst og konkurrence

Af Trine Henriksen, Enhedslistens byrådsgruppe

Jordens ressourcer er begrænsede, naturen er truet, og klimaforandringerne sker i voldsomt fart. Alligevel tales der konstant om vækst. Vi skal arbejde og producere mere. Børn og unge skal presses hurtigt igennem skole og uddannelse uden at "spilde" tiden. Stadig flere plages af stress, psykiske lidelser, og fysisk nedslidning. Er det virkelig værd at stræbe efter?

Emneord:

Stop tvangsdigitaliseringen

Ældrestyrken, Enhedslisten i Gladsaxe og Faglige Seniorer i Storkøbenhavn udtaler på foranledning af den pågående tvangsdigitalisering:

Vi hilser den tekniske udvikling velkommen. Den gør på mange måder livet lettere og rigere. Vore kolleger på landets arbejdspladser arbejder til daglig med de tekniske landvindinger, som de til stadighed deltager i udviklingen af. Vi er ikke maskinstormere! Men vi er heller ikke tilhængere af den kynisme, der nu udvikler sig på IT- og digitaliseringsområdet.

Emneord: