privatisering

Stine Brix på besøg i Ældrestyrken

Ældrestyrken har igennem årene haft et fint samarbejde på ældreområdet med Enhedslistens medlemmer i Folketinget. Sidst med Finn Sørensen, der nu har overladt bl.a. det ordførerskab til Stine Brix. Derfor var forventningerne til Stine også store, da hun kom til Ældrestyrkens møde den 26. oktober, hvor hun var inviteret til at holde oplæg både om sit syn på den aktuelle ældrepolitik og for at høre, hvad vi ønsker der skal fokuseres på i Enhedslisten fremover.

Emneord:

Sagen om DK-Pleje: Gladsaxe kommunes klausuler om ordnede arbejdsforhold skal håndhæves

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Fagforbundet FOA har varslet blokade mod DK-Pleje, der udfører rengørings- og plejeopgaver i en række kommuner, inkl. Gladsaxe. FOA vil tegne overenskomst for at sikre ordentlige arbejdsforhold. FOA har dokumenteret, at de ansatte i DK-Pleje hverken får fuld løn under sygdom og barsel, barnets første sygedag, overarbejdsbetaling, 6. ferieuge eller pension.

Emneord:

Ministre skal følge folketingets flertal! - uanset regeringens farve

Af Søren Søndergaard, Enhedslistens folketingskandidat i Gladsaxe

På trods af opfordringer nægter finansminister Bjarne Corydon at udlevere vigtige oplysninger til Folketingets finansudvalg om det famøse salg af DONG-aktier – det er ikke godt nok. Da vi efter valget i september 1994 var på høflighedsvisit i statsministeriet, benyttede Nyrup lejligheden til at takke Enhedslisten for vores betingelsesløse støtte til, at han kunne fortsætte på posten.

Emneord:

1. Fra skattelettelser til velfærd

Uligheden vokser i Danmark. De bedst stillede har fået skattelettelser, mens velfærden og den sociale tryghed ved arbejdsløshed og sygdom er blevet forringet. Dagpengeperioden er halveret fra fire til to år. Det nye kontanthjælpsloft og 225 timers-reglen kan betyde indtægtsnedgange på tusinder af kroner om måneden. Det er blevet langt vanskeligere at opnå fleksjob og førtidspension, og senest oplevede de nyuddannede at dagpenge-dimittend-satsen for enlige blev nedsat.

Emneord:

Dyrt og dårligt at lade private drive Letbanen

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Venstre og konservative har endnu en gang været fremme med ideen om at lade private bygge og drive en letbane på Ring 3, gennem et offentlig-privat partnerskab (OPP). Det er glædeligt, at V og K nu også støtter en letbane, men OPP vil både være en dyr og dårlig løsning for borgerne og brugerne af den kollektive trafik.

Emneord: