udlicitering

Stine Brix på besøg i Ældrestyrken

Ældrestyrken har igennem årene haft et fint samarbejde på ældreområdet med Enhedslistens medlemmer i Folketinget. Sidst med Finn Sørensen, der nu har overladt bl.a. det ordførerskab til Stine Brix. Derfor var forventningerne til Stine også store, da hun kom til Ældrestyrkens møde den 26. oktober, hvor hun var inviteret til at holde oplæg både om sit syn på den aktuelle ældrepolitik og for at høre, hvad vi ønsker der skal fokuseres på i Enhedslisten fremover.

Emneord:

8. Mere demokrati - stærkere fællesskaber

8.1 Kultur og idræt

Enhedslisten ønsker et levende Gladsaxe, hvor mennesker i alle aldre kan føle sig hjemme. Det kræver, at kommunen stiller nogle gode tilbud til rådighed inden for kultur og idræt, og at der samtidig gives plads til det selvorganiserede kulturliv. Derfor skal kommunen både sikre gode kultur- og idrætsaktiviteter for dem, der er aktive i det organiserede foreningsliv, og for dem, der ikke vil eller kan forpligte sig til kontingenter og klubaktiviteter. Enhedslisten finder både bredde og elite vigtige i idræts- og kulturlivet.

Emneord:

7. Tid til mere – job til flere

7.1 Beskæftigelse

Arbejdsløsheden er stadig alt for høj, og arbejdsmarkedet er ikke er særlig rummeligt. Det er absurd at blive betragtet som langtidsledig allerede efter tre måneders ledighed. Desværre mener arbejdsgiverne, deres organisationer og de fleste andre partier det modsatte. Her kræver man stadig mere arbejdskraft, der vil arbejde på de betingelser, som arbejdsgiverne ønsker. Desuden er der en stadig større afstand i Gladsaxe mellem de fortrinsvis ufaglærte lediges kvalifikationer og de overvejende faglærte job, der er tilgængelige lokalt.

Emneord:

1. Fra skattelettelser til velfærd

Uligheden vokser i Danmark. De bedst stillede har fået skattelettelser, mens velfærden og den sociale tryghed ved arbejdsløshed og sygdom er blevet forringet. Dagpengeperioden er halveret fra fire til to år. Det nye kontanthjælpsloft og 225 timers-reglen kan betyde indtægtsnedgange på tusinder af kroner om måneden. Det er blevet langt vanskeligere at opnå fleksjob og førtidspension, og senest oplevede de nyuddannede at dagpenge-dimittend-satsen for enlige blev nedsat.

Emneord:

Hvem har ansvaret?

Læserbrev af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe.

Eva Strand spurgte i sidste nummer af BSB til hvem der har ansvaret for at HCS fik opgaven med at hente vores skrald, efter at Christianslyst havde løst opgaven tilfredsstillende i mere end en menneskealder.

Svaret er EU's licitationsregler i uhellig alliance med et flertal i det daværende byråd - 2001.

Emneord:

Ole Skralds hukommelsessvigt

Læserbrev af Emilce Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Ole Skrald påstår, at han er det eneste byrådsmedlem som stemte imod at entrere med HCS. Dette er ikke korrekt. Ole kom ind i byrådet i januar 2002. Men allerede d. 14. november 2001 havde Socialdemokraterne, SF, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti vedtaget at give arbejdet til HCS.

Emneord:

Mennesker frem for profit?

Læserbrev af Bendt A. Larsen, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe

Ambitionen er, at Gladsaxe skal være en god erhvervsby. Hvordan går det med at leve op til den ambition?

God erhvervsby, for hvem? God for erhvervslivet?

Problemet er, at man i Gladsaxe, og i Danmark i det hele taget, alt for ofte tager udgangspunkt i erhvervslivets interesserer i stedet for det enkelte menneske.

Emneord:

6. Nej til udliciteringer, men ja til indliciteringer

Fra Enhedslisten Gladsaxes valgprogram 2009
Emneord:

Strejken måtte komme

Læserbrev af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe.

Den 17. november er der byrådsvalg og der er åbenbart blevet tradition for en rask ”skraldemandskonflikt” op til sådant et valg.

Emneord: