ældrepleje

Sagen om DK-Pleje: Gladsaxe kommunes klausuler om ordnede arbejdsforhold skal håndhæves

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Fagforbundet FOA har varslet blokade mod DK-Pleje, der udfører rengørings- og plejeopgaver i en række kommuner, inkl. Gladsaxe. FOA vil tegne overenskomst for at sikre ordentlige arbejdsforhold. FOA har dokumenteret, at de ansatte i DK-Pleje hverken får fuld løn under sygdom og barsel, barnets første sygedag, overarbejdsbetaling, 6. ferieuge eller pension.

Emneord:

Budgetflertal sagde nej til Enhedslistens forbedringer

Der blev talt mod bedre vidende, da Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre vedtog budgettet for 2014 og afviste Enhedslistens ændringsforslag. Det gennemgående tema i Trine Græses (A) ordførertale var: "Alle partier undtagen Enhedslisten...", efterfulgt af en lang opremsning af ting, som Enhedslisten angiveligt ikke ville være med til.

Emneord:

Budgettet – en sejr for kulturen og velfærden?

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø) 

Man ved, at kommunevalget nærmer sig, når de andre partier, inklusive SF, begynder at skælde ud på Enhedslisten for at "stå på sidelinjen og råbe op", "ikke tage ansvar", eller "kom ind i kampen". Der er sikkert et par læserbreve fra sidste valg, som nemt kan hives op af skuffen og genbruges i den kommende tid. Således også for nylig i et indlæg i Gladsaxebladet af Susanne Palsig (SF), der betegner budgettet som en sejr for kulturen og velfærden, og kritiserer Enhedslisten for ikke at være med.

Emneord: