Ældrestyrken

Arne Würgler var med til at sætte punktum

Så blev der sat punktum for Ældrestyrkens egne aktiviteter i Borgernes Hus. Vores sidste møde fandt sted den 26. marts, i den store sal, hvor vi fyldte godt. Sangeren Arne Würgler var inviteret og hjalp med til at gøre det med højt humør og nostalgiske tilbageblik til vores fælles, politiske fortid. Hans sange vakte minder, men han viste samtidig, at han har fokus på nutiden bl.a. med sin nye, aktuelle sang om Danmark som krigsførende nation, og at han langt fra er færdig med at yde sit kunstneriske bidrag i den politiske kamp. Hans optræden var inspirerende og virkede som en igangsætter til den kommende valgkamp, der lurer lige om hjørnet, og hvor alle forventes at give et nap med ud fra de muligheder, vi har hver især.

Emneord:

Ældrestyrken flytter til Høje Gladsaxe

Fremtiden for Ældrestyrken bliver i pensionistforeningernes lokaler i Høje Gladsaxe. Afgørelsen faldt sent samme dag, som Ældrestyrken holdt sit næstsidste møde i Borgernes Hus torsdag den 26. februar.

Emneord:

Ældrestyrken satte fokus på kurderne

Der var ikke mangel på tilhørere, men snarere mangel på plads, da Ældrestyrken holdt sit møde den 29. januar 2015. 28 havde fundet frem til Borgernes Hus i Søborg. Hovedoplægsholder var medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Allan Ahmad, som vi havde inviteret til at komme og fortælle om sin egen kurdiske baggrund og det kurdiske folks kamp for en selvstændig stat. Og ikke mindst om sine indtryk fra Irak, som han besøgte for nylig med en delegation fra Enhedslisten.

Emneord:

Ældrestyrken ønsker et godt, rødt nytår

Ældrestyrken vil gerne ønske alle medlemmer i Enhedslisten/Gladsaxe et godt, rødt nytår. Vi siger tak for et fint samarbejde i det gamle og inviterer alle over 60 år til vores kommende arrangementer i 2015. De finder altid sted den sidste torsdag i måneden fra kl. 12 til kl. 15 i Borgernes Hus, Søborg Hovedgade 79, hvor vi starter med en sandwich, får kaffe og kage, hører et godt oplæg og tager os en snak om aktuelle emner.

Emneord:

Stop tvangsdigitaliseringen

Ældrestyrken, Enhedslisten i Gladsaxe og Faglige Seniorer i Storkøbenhavn udtaler på foranledning af den pågående tvangsdigitalisering:

Vi hilser den tekniske udvikling velkommen. Den gør på mange måder livet lettere og rigere. Vore kolleger på landets arbejdspladser arbejder til daglig med de tekniske landvindinger, som de til stadighed deltager i udviklingen af. Vi er ikke maskinstormere! Men vi er heller ikke tilhængere af den kynisme, der nu udvikler sig på IT- og digitaliseringsområdet.

Emneord:

Ældrestyrken var aktuel i flygtningedebatten

Ældrestyrken havde både fortiden og nutiden på sit program på sit sidste møde i denne sæson den 27. november i Borgernes Hus. Over 25 havde tilmeldt sig arrangementet, hvis oplægsholder denne dag var journalist Ulla Jessing, som var inviteret til som øjenvidne at berette om sin opvækst under nazismen i Tyskland, og om hvordan det er kun at have flugten som udvej, for at kunne overleve terror og forfølgelse. Et yderst aktuelt emne i den nuværende flygtningedebat.

Emneord:

Ældrestyrken/Enhedslisten i Gladsaxe

Ældrestyrken er for medlemmer over 60 år af Enhedslisten i Gladsaxe og andre ældre med interesse for sociale forhold, ældrepolitik, kulturelle og lokalhistoriske emner og international politik.

Vi mødes kl. 12.00 til ca. 15.00 den sidste torsdag i hver måned i Seniorklubberne, Høje Gladsaxe Torv 2G. Her spiser vi frokost sammen, synger og drøfter aktuelle, politiske emner med vægt på dialog og debat.

Emneord:

Ældrestyrken: Forholdene for mange ældre er deprimerende

- Det er nødvendigt, at Enhedslisten gør noget, for de andre gør ingenting, slog Knud Johnsen, formand for Faglige Seniorer i Storkøbenhavn, fast i sit oplæg på Ældrestyrkens møde den 30. oktober i Borgernes Hus.

Emneord:

Da Ældrestyrken indtog Refshaleøen

Ældrestyrken var både i "Sahara" og i "Sibirien" den 25. september 2014, da 17 friske deltagere havde sat kursen ud til det gamle B&W på Refshaleøen. Det var en tur med sol, regn og blæst, men humøret fejlede ingenting, og alle fulgte interesserede med rundt på det, der er tilbage af den gamle, stolte arbejdsplads. Turen var inspireret af Ole Nielsens oplæg den 24. april i Borgernes Hus om B&W som politisk arbejdsplads.

Emneord:

På udflugt til B&W med Ældrestyrken

Dato: 
25. September 2014 10:00
Sted: 
Afgang fra Borgernes Hus, Søborg Hovedgade 79

Ældrestyrken tager fat på en ny sæson torsdag den 25. september. Vi mødes kl. 10.00 foran Borgernes Hus, Søborg Hovedgade nr. 79 for sammen at køre ud til det gamle B&W på Amager.

Turen er en fortsættelse af Ole Nielsens oplæg om B&W som politisk arbejdsplads, og som han holdt på vores sidste møde i april i år. Vi skal på rundtur på den tidligere værftsgrund med Ole som guide, og herefter tager vi til Amager Strandpark, hvor de, der vil, kan tage sig en dukkert i Øresund eller bare sidde og nyde de dejlige omgivelser.

Emneord: