handicap

13. Gladsaxe, med plads til ældre og yngre med handicaps

Fra Enhedslisten Gladsaxes valgprogram 2009

Befolkningsprognosen i Gladsaxe viser at antallet af borgere over 67 år samlet set stiger frem til 2019. Især aldersgruppen over 85 år stiger. Lang de fleste ældre klarer sig uden hjælp fra kommunen. Men når ældre tunges af stigende handicaps pga. af aldersskavanker eller af sygdom, er det afgørende, at kommunen yder den nødvendige pleje og praktisk hjælp. Derfor skal der afsættes flere ressourcer til at klare disse opgaver.

Emneord:

Rasmus vandt - kommunen dumpede

Læserbrev af Emilce Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe.

Rasmus Broberg har ret til hjælp i 24 timer. Gladsaxe kommune havde selv dokumenteret, at Rasmus havde behov for hjælp døgnet rundt. Alligevel fik han kun tildelt 16 timers hjælp.

Rasmus ankede og vandt.  

Emneord: