sundhed

Regionen

Enhedslisten arbejder i Region Hovedstaden for lighed i sundhed, mere forebyggelse, sammenhæng i behandlingen, nul tvang i psykiatrien, tid til omsorg og tillid til faglighed, bedre og mere kollektiv trafik, grøn omstilling, mere økologi og vedvarende energi.

Vi fik 10,1 % af stemmerne ved valget i november 2017 og har fire medlemmer i regionsrådet.

Emneord:

Stine Brix på besøg i Ældrestyrken

Ældrestyrken har igennem årene haft et fint samarbejde på ældreområdet med Enhedslistens medlemmer i Folketinget. Sidst med Finn Sørensen, der nu har overladt bl.a. det ordførerskab til Stine Brix. Derfor var forventningerne til Stine også store, da hun kom til Ældrestyrkens møde den 26. oktober, hvor hun var inviteret til at holde oplæg både om sit syn på den aktuelle ældrepolitik og for at høre, hvad vi ønsker der skal fokuseres på i Enhedslisten fremover.

Emneord:

Sundhedshus i den gamle politibygning - initiativ fra Enhedslisten

Gladsaxe kommune har købt politistationen på Fremtidsvej. Enhedslisten foreslår, at bygningen bliver til et sundhedshus, der f.eks. kan bruges til:

  • Forebyggelsescenter og genoptræning
  • Rådgivningscenter om sund kost og motion
  • Café med sund og økologisk mad
  • Fitnesscenter med gratis vejledning af instruktører
  • Mødested og ammestue, mødested for kommende og nybagte forældre
  • Apotek
  • Fysioterapi, praktiserende læge, tandlæge
Emneord:

Økologi er en investering i fremtiden

Af Torben Madsen, byrådskandidat (Ø)

Enhedslisten vil arbejde for, at der kommer mere økologisk mad i de kommunale institutioner og kantiner i Gladsaxe. Økologisk frugt og grønt er uden giftstoffer, mens ikke-økologiske produkter ofte indeholder små mængder af giftstoffer fra brugen af pesticider. I dag påvirkes vi alle med et stort antal kemiske stoffer, hvis langsigtede virkninger ikke kendes.

Enhedslisten ønsker en økologisk omstilling af fødevareproduktionen i Danmark, og den offentlige sektor bør gå foran. Fødevarer skal være fri for farlige kemiske stoffer, men der er også andre fordele ved at støtte økologisk landbrug gennem offentlige indkøb.

Emneord:

Ældrestyrkens møde om nyt sundhedsprogram

Af Willi Bjerregaard

Oplægsholderne den 23. februar 2017 var Margit Velsing Groth og Mogens Elmer. Emnet var: Enhedslistens nye sundhedsprogram. Begge oplægsholdere har været med til at udforme dette.

Emneord:

6. Et trygt liv i lokalsamfundet

6.1 Økonomisk tryghed og værdighed for alle

Mennesker, der er trængte på grund af sygdom, funktionsnedsættelse, arbejdsløshed eller permanent ophør på arbejdsmarkedet, bør hjælpes til at kunne opretholde et trygt og anstændigt liv.
Gladsaxe skal sikre borgerne mulighed for at få en let tilgængelig, professionel og korrekt vejledning om muligheder og rettigheder, bl.a. om relevante tilskud og støtteordninger.

Emneord: