undervisning

Faglig udvikling kræver tid og overskud

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Gladsaxe var en gang foregangskommune indenfor skolevæsenet. Men mange nye opgaver for færre ressourcer sætter efterhånden sit præg.

Emneord:

Børne- og Undervisningsudvalget, 26/1-2009, sag nr. 11

Forslag fra Enhedslisten Gladsaxe

Forslagene 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 og 18 afvises.

Forslagene 2, 4, 6, 13,15 og 19 gennemføres, dog med inddragelse af bemærkninger i høringssvarene, f.eks. omkring støtten til 15 årige i egen bolig og støtte til skolegang for børn anbragt på lokal døgninstitution.

Emneord: