børn

Solidaritet og bæredygtighed

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Selv om uligheden vokser, den sociale tryghed undergraves og indsatsen mod klimaforandringerne går alt for langsomt, kan vi lokalt tage initiativer, der styrker en solidarisk og bæredygtig udvikling. Her er nogle af Enhedslistens prioriteringer:

Emneord:

Hvorfor sylter vi de unge?

Af Signe Rosa Skelbæk, Enhedslisten

Det er ingen hemmelighed, at klubtilbuddene i Gladsaxe er mangelfulde, også rent bogstaveligt. Vi er i øjeblikket i en overgangsfase, hvor vi venter på, at nye ungdomsklubber kommer op at stå. Alligevel mener jeg, at vi er nødt til at se på, om vi gør nok, når det handler om klub- og fritidstilbuddene til vores ældste børn i kommunen.

Emneord:

Tidlig indsats redder de unge

Af Signe Rosa Skelbæk, byrådskandidat for Enhedslisten

På vej til mit arbejde i Høje Gladsaxe stoppes jeg af en politimand. Han holder skansen ved en visitationszone, grundet de mange skudepisoder på Nørrebro og nu også i Gladsaxe. 'Nytter det?' spørger jeg ham. 'Det håber vi,' svarer han.

Emneord:

Flere pædagoger, tak

Af Signe Rosa Skelbæk, byrådskandidat for Enhedslisten

I Danmark har vi en regel om, at klassekvotienten ikke må overstige 28 elever. Til nøds kan en kommunalbestyrelse søge dispensation til 30 elever. Det er mange elever, men man har trods alt sat et loft på, hvor mange elever der maksimalt må være i klassen, for at en vis undervisningskvalitet kan finde sted. Det giver god mening – og derfor forstår vi i Enhedslisten ikke, at vi ikke har en minimumsnormering for, hvor mange pædagoger, der skal være pr. vuggestue- eller børnehavebarn.

Emneord:

5. Bedre vilkår for familier og børn

Børns trivsel og udvikling er et fælles ansvar for både forældre, kommune og personale i institutioner og skoler. Det er kommunens opgave at sikre, at der er gode rammer for kvalitet i pædagogik og undervisning, der giver alle børn lige muligheder for at udvikle sig. Gode generelle tilbud suppleret med god og tilstrækkelig støtte til særligt udsatte familier er en god investering i fremtiden – både socialt og økonomisk. Gladsaxe har gode skoler og daginstitutioner.

Emneord:

Bedre børnemiljø: Mere plads og mere personale

Enhedslistens folder uddelt på budgetdagen 2012 rejste bl.a. krav om bedre normering i daginstitutionerne.

Emneord:

Enhedslisten og kvoter for tosprogede

Af Trine Henriksen,  byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Gunnar Svendsen har ret i, at hvis de tosprogede børn tvangsspredes til flere institutioner, kan også børn med dansk baggrund få indskrænket valgfrihed. Men forskellen er, at mens de danske børn kun kan afvises fra ønskeinstitutionen, hvis der ikke er plads, så kan de tosprogede afvises alene af hensyn til kvoten på 30% – også selv om der er ledig plads.

Emneord:

Massive besparelser på kommunens svageste børn

Børne- og Undervisningsudvalget d. 26/1-2009, sag nr. 11 - eller bedre beskrevet som massive besparelser på kommunens svageste børn - har forståeligt nok givet anledning til mange protester. "Er Gladsaxe overhovedet en Socialdemokratisk Kommune, når den slags kan vedtages?" spørger folk sig selv og svarer et rungende "Åbenbart ikke!".

Emneord:

Børne- og Undervisningsudvalget, 26/1-2009, sag nr. 11

Forslag fra Enhedslisten Gladsaxe

Forslagene 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 og 18 afvises.

Forslagene 2, 4, 6, 13,15 og 19 gennemføres, dog med inddragelse af bemærkninger i høringssvarene, f.eks. omkring støtten til 15 årige i egen bolig og støtte til skolegang for børn anbragt på lokal døgninstitution.

Emneord: