Klima

Et bæredygtigt samfund med mere tid og mindre stress

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

På tirsdag den 21. november er der valg til byrådet. Jeg håber, at rigtigt mange vil benytte stemmeretten til at få indflydelse på kommunens udvikling i de kommende år – og at mange af jer vil sætte krydset ved Enhedslisten.

Enhedslisten kæmper for den fælles velfærd. Det er vigtigt, at vi har gode skoler, daginstitutioner og fritidstilbud, en velfungerende ældrepleje, effektiv kollektiv trafik, hjælp til folk, der bliver syge eller arbejdsløse, og ordentlige tilbud til mennesker med fysiske eller psykiske udfordringer, så de kan deltage i fællesskabet på lige fod med andre.

Emneord:

Trafikforslag: Begræns CO2-udledning, trængsel og partikelforurening med citylogistik

Enhedslisten stiller forslag om ny organisering af varetransporten, som kan reducere den tunge trafik til fordel for trafiksikkerhed, klima og miljø.

Vareleverancer til butikker og virksomheder udgør en stor del af trafikken i byområderne, og især en stor del af den tunge trafik. Flere steder i landet er der forsøg i gang med at organisere varetransporten anderledes, i et system kaldet citylogistik, hvor der etableres en omlastningsplads i udkanten af byen, hvor de store lastbiler afsætter varerne. Herefter bliver de forskellige leverancer samlet på mindre varevogne, som kører ind til aftageren med alle dagens varer på én gang.

Emneord:

Miljødag: Grøn omstilling – hvad kan vi gøre i Gladsaxe?

Dato: 
23. September 2017 13:00 - 17:00
Sted: 
Rådhuskælderen, Gladsaxe Rådhus

Maria Gjerding, Enhedslistens klima- og miljøordfører, indleder miljødagen, som også byder på boder og aktiviteter samt klimavenlige og økologiske smagsprøver.

 

 

 

Emneord:

Tale til Enhedslisten og SF's 1. majmøde 2017

Vi skal deles om arbejdet, i stedet for at nogle arbejder alt for meget, mens andre ikke kan få et job. Samtidig er kortere arbejdstid en måde at vise ansvarlighed overfor fremtidige generationer og solidaritet med folk i den fattigere del af verden.

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Parolen for vores lokale arrangement er Global solidaritet. Derfor vil jeg starte i en lidt anden ende af verden, end den kommunale, hvor jeg plejer at bevæge mig.

Emneord:

Nytårshilsen: Forsøg med 30-timers arbejdsuge

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Foto: Thomas Rousing via FlickrSamfundet bevæger sig den forkerte vej i disse år. Konkurrencestaten buldrer frem, uligheden vokser, den sociale tryghed undergraves, og indsatsen mod klimaforandringerne går alt for langsomt.

Enhedslisten vil en anden vej! Selv med en sort regering, kan vi lokalt tage initiativer, der trækker i en mere grøn og solidarisk retning:

Emneord:

Ø-møde: Sådan gør vi klima- og miljøpolitikken konkret

Dato: 
8. September 2016 19:30 - 22:00
Sted: 
Gladsaxe Hovedbibliotek, lokale 2

Kære Enhedslistemedlemmer - nye som gamle

På torsdag den 8. september holder vi medlemsmøde, hvor Maria Reumert Gjerding, Enhedslistens miljøordfører, vil komme med et diskussionsoplæg omkring Enhedslistens miljøpolitik og om, hvordan vi i praksis kan gøre politikken konkret.

19.30: Maria Reumert Gjerding lægger op til diskussion
20.15: Diskussion
20.55: Pause
21.05: Aktuel dagspolitisk information
21.30: Eventuelt

NB! Husk mødet foregår på Gladsaxe Hovedbibliotek, lokale 2.

Emneord:

Regnvandsløsninger med mere natur og fritidsliv

Dato: 
14. Maj 2016 11:45 - 13:15
Sted: 
Ved indgangen til årsmødet (Høje Gladsaxe Torv 4)

Rundvisning til regnvandsløsninger i Høje Gladsaxe-området i forbindelse med Enhedslistens årsmøde

Enhedslistens årsmøde afholdes igen i år på Grønnemose Skole i Høje Gladsaxe. Det er lige midt i et stort område, hvor alt regnvand er afkoblet fra kloakken og tilbageholdes i mindre søer, grøfter og bassiner, indtil det til sidst ledes ud i vandmiljøet ved Utterslev Mose. Flere af regnvandsbassinerne kan desuden bruges til fritidsaktiviteter, når bassinerne ikke er fyldte.

Emneord:

Røde og grønne visioner for Gladsaxe i 2016

I sin nytårshilsen i Gladsaxe-Bladet sætter Trine Henriksen fokus på styrket klimaindsats, opblødning af skolereformen, bedre sagsbehandling for borgerne og modstand mod regeringens nedskæringer.

 

 

 

Emneord:

Bedre tid giver bedre resultater – ikke kun på familieområdet

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

DF og LA klager over, at pengene vil fosse ud af kommunekassen for at tilfredsstille særinteresser for Enhedslisten. Til trøst for DF og LA (men måske ikke så mange andre) kan jeg sige, at vi har adskillige "særinteresser", som endnu ikke er blevet tilfredsstillet, bl.a. flere ressourcer til folkeskolen og bedre normering i hjemmeplejen. Men det er da helt korrekt, at vi synes, at pengene i kommunekassen skal bruges til gavn for borgerne, i stedet for at ligge og samle støv.

Emneord:

Gladsaxe skal med i kampen mod skifergas

Furesø Kommune har henvendt sig til miljøministeren for at få stoppet planerne om at bore efter skifergas. Det initiativ har Enhedslisten i Gladsaxe foreslået, at vores kommune bakker op om. Forslaget behandles i kommunens miljøudvalg torsdag den 21. maj 2015.

Emneord: