læserbrev

Skattelettelser eller mere velfærd?

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Budgetforhandlingerne lakker snart mod enden. For Enhedslisten sluttede de allerede onsdag aften, da de øvrige partier enedes om en skattenedsættelse, der vil koste godt 12 mio. årligt.

Gladsaxe har et økonomisk råderum, som ikke skal ligge og samle støv. Det er vi enige i. Men vi mener, at de fleste borgere i Gladsaxe vil få langt større fordel af, at råderummet bruges til at forbedre den fælles velfærd.

Emneord:

Arbejdsløse skal hjælpes på vej

Af Susanne Yazdanyar, byrådskandidat for Enhedslisten i Gladsaxe

Det har altid været hårdt at være arbejdsløs. Selve fyringen, der uanset grund vil være en mavepuster for de fleste. Økonomien, der bliver strammere. Ikke mindst usikkerheden om fremtiden. Det kan derfor undre, at ikke alene de borgerlige regeringer, men også den nuværende såkaldt "røde" regering ser det som en særlig opgave at genere denne udsatte gruppe af medborgere.

Emneord:

Svaret blæser i vinden

Af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten

Et manglende svar kan nogle gange være lige så sigende som et svar. Bent Greves og til dels også borgmesterens manglende svar på mit simple spørgsmål – hvem har ansvaret for de 18 fyringer i hjemmeplejen – siger mig en del:

Emneord:

Hvem har ansvaret for fyringerne?

Af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten 

Hvem har ansvaret for fyringerne i hjemmeplejen. Det kan jeg godt blive i tvivl om. Det ligner en kø ved håndvasken. En kø som formand for seniorudvalget Bent Greve (A) har meget travlt med at komme forrest i.

Emneord:

Fyringerne i ældreplejen

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø) 

I løbet af sommerferien har Social- og Sundhedsforvaltningen iværksat fyringer i ældreplejen i et omfang, der svarer til 18 fuldtidsstillinger. I lokalaviserne har man kunnet læse en forklaring om, at efterspørgslen var faldende, og at der var udsigt til en budgetoverskridelse på 6 millioner.

Emneord:

Lærernes arbejdstid: Blæs på KL!

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

I de seneste dage har KL haft travlt med at indskærpe overfor kommunerne, at de ikke skal indgå lokale arbejdstidsaftaler med lærerne om tid til forberedelse, eller hvor mange timer lærerne maksimalt kan undervise, fordi "det skaber meget ringe vilkår for udvikling, nytænkning og fleksibilitet".

KL kender jo tydeligvis ikke skolerne i Gladsaxe!

Emneord:

Bandekrig: Politikerne har et kæmpe ansvar

Af Susanne Yazdanyar, medlem af Enhedslisten

Mogens Camre (DF) skriver den 23. april i Bagsværd/Søborg-Bladet, at løsningen på bandekrigene er, at vi arresterer de 1700 involverede, udviser de 23,5 som ikke har dansk statsborgerskab, og fratager statsborgerskab fra andre, i det omfang hvor det er muligt.

Emneord:

Byrådet må tage ansvar i lockouten

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Lockouten kører nu på tredje uge. Fra flere sider er der kommet opfordringer til byrådet om at lægge pres på KL om at få gang i forhandlingerne og få afsluttet konflikten med en aftale, som alle kan leve med. Desværre har borgmesteren hidtil afslået alle initiativer, med henvisning til at hun støtter den danske model.

Emneord:

Varme under fortove og cykelstier

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

I forbindelse med anlæg af de nye fjernvarmerør gennem smørmosen for et par år siden foreslog jeg halvt i spøg, at man lagde rørene under cykelstien, så cyklisterne blev sparet for sne og is på stien.

Emneord:

Uforståelig forringelse fastholdt i budgettet

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Styrket social indsats i Værebro og Høje Gladsaxe. Ekstra personale til dagtilbuddene i Værebro. Solcelleanlæg på Skovbrynet skole. Pulje til øget klima- og miljøindsats. En række gode elementer i det budgetforlig, som Enhedslisten desværre ikke blev en del af.

Hvorfor ikke? Fordi S, SF og B af uransagelige grunde fastholdt forringelser på handicapområdet.

Emneord: