job

3. Et grønnere Gladsaxe

3.1 Grøn omstilling

De produkter, vi forbruger, følges af en enorm skygge af rovdrift på ressourcer, forurening og affald. Hver dansker producerer over et halvt ton affald om året. Vi skal skrotte den nuværende brug og smid væk-økonomi, hvor mange produkter har alt for kort holdbarhed. Det er nødvendigt at gennemføre en grøn omstilling, der sætter holdbare produkter i centrum og sikrer en bæredygtig anvendelse af råstoffer gennem effektive produktionsprocesser og genanvendelse. I Gladsaxe kan vi allerede nu tage fat på omstillingen frem mod større genanvendelse af ressourcerne.

Emneord:

Samarbejde til gavn for de arbejdsløse

Læserbrev af Bendt A. Larsen, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe.

Gladsaxe kommune bør samarbejde med fagforeninger og a-kasser for at give arbejdsløse de bedste muligheder for at komme i gang igen.

Emneord: