grønne job

Miljødag: Grøn omstilling – hvad kan vi gøre i Gladsaxe?

Dato: 
23. September 2017 13:00 - 17:00
Sted: 
Rådhuskælderen, Gladsaxe Rådhus

Maria Gjerding, Enhedslistens klima- og miljøordfører, indleder miljødagen, som også byder på boder og aktiviteter samt klimavenlige og økologiske smagsprøver.

 

 

 

Emneord:

Nytårshilsen: Forsøg med 30-timers arbejdsuge

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Foto: Thomas Rousing via FlickrSamfundet bevæger sig den forkerte vej i disse år. Konkurrencestaten buldrer frem, uligheden vokser, den sociale tryghed undergraves, og indsatsen mod klimaforandringerne går alt for langsomt.

Enhedslisten vil en anden vej! Selv med en sort regering, kan vi lokalt tage initiativer, der trækker i en mere grøn og solidarisk retning:

Emneord:

Klima, folkeskole og kontantshjælpsreform

Af Trine Henriksen, Flemming Holst og Susanne Yazdanyar, Enhedslisten

Fra 1. januar har Enhedslisten igen tre medlemmer i byrådet. Vi vil arbejde hårdt for at trække byrådets beslutninger i en mere grøn og solidarisk retning.

Emneord:

Omstilling for klima og bæredygtighed

Valgfolder fra Enhedslisten i Gladsaxe

Jordens klima og miljø kan ikke bære de CO2-udledninger og det ressourceforbrug, vi har i en kommune som Gladsaxe. Enhedslisten vil sætte gang i en virkelig omstilling til bæredygtighed, med fokus på bygninger, transport, energiforsyning og forbrug. Det er der både job og fremtid i.

Emneord:

3. Et grønnere Gladsaxe

3.1 Grøn omstilling

De produkter, vi forbruger, følges af en enorm skygge af rovdrift på ressourcer, forurening og affald. Hver dansker producerer over et halvt ton affald om året. Vi skal skrotte den nuværende brug og smid væk-økonomi, hvor mange produkter har alt for kort holdbarhed. Det er nødvendigt at gennemføre en grøn omstilling, der sætter holdbare produkter i centrum og sikrer en bæredygtig anvendelse af råstoffer gennem effektive produktionsprocesser og genanvendelse. I Gladsaxe kan vi allerede nu tage fat på omstillingen frem mod større genanvendelse af ressourcerne.

Emneord:

Finn Sørensens 1. maj-tale: Et nødråb om et opråb!

»Vi lytter gerne. Vi siger ikke alt eller intet. Men kursen skal lægges om,« sagde Enhedslistens Finn Sørensen i sin tale til 1. maj-morgenmødet i Gladsaxe. 

Emneord:

Klima, jobs og solidaritet

Optimismen har hårde vilkår, men det er muligt at vende udviklingen i retning mod et bedre samfund, der bygger på fællesskab, solidaritet, lighed og retfærdighed. Det skriver Trine Henriksen i denne nytårshilsen.

Emneord:

Klimaindsats: 60.000 grønne job i 2011

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten

I disse dage, hvor vi kæmper os igennem sne og is, virker den globale opvarmning måske ikke som det allermest påtrængende problem. Men selv om der er koldt i Danmark, blev 2010 faktisk et af jordens varmeste år siden 1850. Indsatsen mod klimaforandringerne må op i et langt højere gear i 2011. 

Emneord:

Klima og grønne job

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som vi står over for, og der er brug for en massiv og hurtig indsats. Samtidig har vi en stærkt stigende arbejdsløshed, ikke mindst blandt de unge. Mangel på praktikpladser forhindrer mange unge i at få en uddannelse. Det løser vi ikke ved at skære i børnechecken, men ved at skabe flere arbejdspladser. Enhedslisten har en række konkrete forslag til, hvordan vi kan bekæmpe klimakrisen og arbejdsløsheden på én gang.

Emneord: