folkeskoler

Uacceptabelt indgreb overfor Skovbrynet Skole

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Det er utrolig sørgeligt, at fire aktive forældrerepræsentanter på Skovbrynet Skole har valgt at træde ud af skolebestyrelsen i protest. Men desværre fuldt forståeligt. Det er uacceptabelt, at en ny profil på skolen besluttes af byrådet, over night, uden inddragelse af skolebestyrelse, ledelse og personale. Det er uacceptabelt, at skolens leder tvinges til en aftrædelsesordning med øjeblikkelig virkning, og at personalet skal vælge mellem at committe sig 100% til den nye linje eller søge forflyttelse.

Emneord:

Klima, folkeskole og kontantshjælpsreform

Af Trine Henriksen, Flemming Holst og Susanne Yazdanyar, Enhedslisten

Fra 1. januar har Enhedslisten igen tre medlemmer i byrådet. Vi vil arbejde hårdt for at trække byrådets beslutninger i en mere grøn og solidarisk retning.

Emneord:

Lokal arbejdstidsaftale med lærerne!

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Fra næste skoleår træder den nye folkeskolereform i kraft, på godt og ondt. Reformen vil betyde store udfordringer og forandringer, som vil kræve en ekstra indsats og engagement af alle på skolerne, men ikke mindst af lærerne. Derfor har forårets lockout og det ensidige regeringsindgreb skabt et ufattelig dårligt udgangspunkt for en reform.

Det er afgørende at kommunen genopbygger den tillid, som lockouten brød ned. 

Emneord:

Budgetflertal sagde nej til Enhedslistens forbedringer

Der blev talt mod bedre vidende, da Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre vedtog budgettet for 2014 og afviste Enhedslistens ændringsforslag. Det gennemgående tema i Trine Græses (A) ordførertale var: "Alle partier undtagen Enhedslisten...", efterfulgt af en lang opremsning af ting, som Enhedslisten angiveligt ikke ville være med til.

Emneord:

5. Bedre vilkår for familier og børn

Børns trivsel og udvikling er et fælles ansvar for både forældre, kommune og personale i institutioner og skoler. Det er kommunens opgave at sikre, at der er gode rammer for kvalitet i pædagogik og undervisning, der giver alle børn lige muligheder for at udvikle sig. Gode generelle tilbud suppleret med god og tilstrækkelig støtte til særligt udsatte familier er en god investering i fremtiden – både socialt og økonomisk. Gladsaxe har gode skoler og daginstitutioner.

Emneord:

Lærernes arbejdstid: Blæs på KL!

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

I de seneste dage har KL haft travlt med at indskærpe overfor kommunerne, at de ikke skal indgå lokale arbejdstidsaftaler med lærerne om tid til forberedelse, eller hvor mange timer lærerne maksimalt kan undervise, fordi "det skaber meget ringe vilkår for udvikling, nytænkning og fleksibilitet".

KL kender jo tydeligvis ikke skolerne i Gladsaxe!

Emneord:

Byrådet må tage ansvar i lockouten

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Lockouten kører nu på tredje uge. Fra flere sider er der kommet opfordringer til byrådet om at lægge pres på KL om at få gang i forhandlingerne og få afsluttet konflikten med en aftale, som alle kan leve med. Desværre har borgmesteren hidtil afslået alle initiativer, med henvisning til at hun støtter den danske model.

Emneord:

Lærernes kamp er vigtig for os alle

Trine Henriksens tale til lærernes demonstration ved Gladsaxe Rådhus 4. april 2013

Emneord:

Enhedslisten: Gladsaxe må sige fra over for lockout af lærerne

Liste Ø foreslår, at Gladsaxe Kommune tager afstand fra KL's aggressive arbejdsgiverpolitik. Læs forslaget til byrådsmødet den 13. marts 2013.

Emneord:

Strid om motorværksted og elevator i nyt Ungdomscenter

Af Trine Henriksen (Ø)

Sammenlægningen af Marielyst og Høje Gladsaxe skole, og af 10.klassecenteret og Ungdomsskolen, som blev vedtaget af byrådsflertallet tilbage i februar, skaber stadig drama og ophidsede debatter i byrådet.

Emneord: