folkeskoler

Unødvendigt at spare på inklusion og rengøring!

Derfor er Enhedslisten ikke med i budgetaftalen for 2017.

Af Trine Henriksen, på vegne af Enhedslistens byrådsgruppe

Budgetforhandlingerne sluttede onsdag aften – desværre med en aftale uden Enhedslisten. Vi kunne ikke acceptere at skulle spare på inklusion i skolerne, når der tværtimod er brug for flere ressourcer til børn med behov for støtte. Eller at skulle spare på rengøring til hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af praktisk og personlig hjælp – selv om der ellers er mange gode initiativer i budgettet, også på ældreområdet.

Emneord:

Undersøg interessen for kortere skoledage og flere to-lærer-timer

Af Trine Henriksen, medlem af Børne- og Undervisningsudvalget (Ø)

Med skolereformen har danske skoleelever fået langt flere timer end andre elever i Europa. Mange elever er trætte og mindre koncentrerede i de sidste timer, ikke mindst de elever, som i forvejen har det svært.

Emneord:

Røde og grønne visioner for Gladsaxe i 2016

I sin nytårshilsen i Gladsaxe-Bladet sætter Trine Henriksen fokus på styrket klimaindsats, opblødning af skolereformen, bedre sagsbehandling for borgerne og modstand mod regeringens nedskæringer.

 

 

 

Emneord:

Bedre tid giver bedre resultater – ikke kun på familieområdet

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

DF og LA klager over, at pengene vil fosse ud af kommunekassen for at tilfredsstille særinteresser for Enhedslisten. Til trøst for DF og LA (men måske ikke så mange andre) kan jeg sige, at vi har adskillige "særinteresser", som endnu ikke er blevet tilfredsstillet, bl.a. flere ressourcer til folkeskolen og bedre normering i hjemmeplejen. Men det er da helt korrekt, at vi synes, at pengene i kommunekassen skal bruges til gavn for borgerne, i stedet for at ligge og samle støv.

Emneord:

KL, folkeskolen og lokale arbejdstidsaftaler

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Lærernes overenskomstforhandlinger er slut og skal til afstemning. Kommunernes Landsforening har stejlt afvist at indgå en arbejdstidsaftale, der kunne sikre tid og ro til at implementere folkeskolereformen. Enhedslisten har som eneste parti i KL talt for en sådan aftale, men flertallet vil fortsat overlade det til de enkelte kommuner og skoleledere at fastlægge forholdet mellem undervisning, forberedelse og øvrige opgaver.

Emneord:

Øget livskvalitet frem for vækst og konkurrence

Af Trine Henriksen, Enhedslistens byrådsgruppe

Jordens ressourcer er begrænsede, naturen er truet, og klimaforandringerne sker i voldsomt fart. Alligevel tales der konstant om vækst. Vi skal arbejde og producere mere. Børn og unge skal presses hurtigt igennem skole og uddannelse uden at "spilde" tiden. Stadig flere plages af stress, psykiske lidelser, og fysisk nedslidning. Er det virkelig værd at stræbe efter?

Emneord:

Tosprogspuljen og skolernes budgetmodel

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Det er lidt surrealistisk at blive beskyldt af Mogens Camre for diskrimination af de tosprogede elever!

For i modsætning til Camre anser Enhedslisten ikke tosprogede elever for et problem. Men der kan være behov for ekstra støtte i undervisningen og mere tid til skole-hjem-samarbejdet, når eleven har et andet modersmål.

Emneord:

"Alle partier – undtagen Enhedslisten – står bag årets budgetforlig"

– Vi vil ikke være med til at spare på ældreplejen og børn med særlige behov – for at bruge pengene på skattelettelser til erhvervslivet. Derfor er vi ikke med i dette forlig, og det skammer vi os ikke over!

Sådan sagde Trine Henriksen i sin tale ved byrådsmødet den 8. oktober 2014, hvor budget 2015-18 blev vedtaget. Læs hele talen her.

Emneord:

Folkeskolereform på godt og ondt

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Et nyt skoleår er begyndt, hvor skolereformen nu rulles ud på godt og ondt. Der er skabt meget høje forventninger til, at reformen skal bringe en masse nye og positive forandringer. Ja, der er næsten ikke det problem i relation til børn og unge, som reformen ikke vil løse.

Emneord:

Problematisk aftale om skolereform

Den lokale implementering af folkeskolereformen på Gladsaxes skoler blev vedtaget af byrådet den 19. marts. Trine Henriksen fra Enhedslisten er ikke begejstret.

Læs interviewet med Trine og Enhedslistens forslag til forbedringer.

Emneord: