læserbreve

Bedre balance mellem naturen, rosporten og andre brugere ved Bagsværd Sø

Af Trine Henriksen og Susanne Yazdanyar, Enhedslisten

Projektet for opgradering af Rostadion på Bagsværd sø har været i VVM-høring og skal nu til endelig beslutning i byrådet. Enhedslisten har altid støttet muligheden for rosport på Bagsværd sø, men forbedring af faciliteterne skal ske med respekt for naturen og andre brugere af området.

Emneord:

Ekstra hjemmehjælp – bedre sent end aldrig

Af Susanne Yazdanyar, byrådsmedlem, Enhedslisten

Jeg har lært meget det seneste år, hvor jeg har siddet i Gladsaxe Byråd. Men et aspekt af livet som politiker er særlig interessant. Det er nemlig, når ens ønsker og forslag bliver til realitet, selvom et helt udvalg stemmer imod. Det er lige netop det, jeg oplever i Seniorudvalget.

Emneord:

Enhedslisten støtter de handlende

Af Flemming Holst, for Enhedslistens byrådsgruppe

I Gladsaxe-Bladet fremstår det i artiklerne om Rema 1000 på Gladsaxevej som om de lokale forretningsdrivende på Søborg Hovedgade kun har de Konservative at støtte sig til. Enhedslistens byrådsgruppe kan de dog også regne med. Vi har altid støttet det lokale forretningsliv og f.eks. gået imod diverse centerplaner, både til fordel for de lokale butikker og for de af vores medborgere der ikke er så mobile.

Emneord:

KL, folkeskolen og lokale arbejdstidsaftaler

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Lærernes overenskomstforhandlinger er slut og skal til afstemning. Kommunernes Landsforening har stejlt afvist at indgå en arbejdstidsaftale, der kunne sikre tid og ro til at implementere folkeskolereformen. Enhedslisten har som eneste parti i KL talt for en sådan aftale, men flertallet vil fortsat overlade det til de enkelte kommuner og skoleledere at fastlægge forholdet mellem undervisning, forberedelse og øvrige opgaver.

Emneord:

En god dag for indsatsen mod social dumping!

Den 14. maj vedtog byrådet at indføre kædeansvar ved udbud af kommunale anlægs- og serviceopgaver. Efter forslag fra Enhedslisten har forvaltningen udarbejdet et færdigt forslag om anvendelse af kædeansvar i Gladsaxe. Forslaget fik opbakning fra et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Vi glæder os til, at de nye regler tages i brug. Erfaringerne fra bl.a. metrobyggeriet i København viser dog, at regler alene er utilstrækkeligt. Derfor foreslog vi også, at byrådet årligt får en status for, hvilken kontrol der er udført omkring overholdelse af de sociale klausuler.

Emneord:

Lokaler til foreninger og kultur i Gladsaxe

Enhedslisten vil have klarlagt, om der er behov for bedre lokaleforhold.

Af Susanne Yazdanyar, byrådsmedlem (Ø)

Gladsaxe Kommune har en vision om, at borgere skal have gode muligheder for aktiviteter og kulturelle oplevelser i deres nærområde. Det kræver, at der skal være plads til foreninger og selvorganiserede grupper, så de kan skabe de aktiviteter og kulturelle oplevelser, som kommunen ønsker at fremme.

Emneord:

Uacceptabelt indgreb overfor Skovbrynet Skole

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Det er utrolig sørgeligt, at fire aktive forældrerepræsentanter på Skovbrynet Skole har valgt at træde ud af skolebestyrelsen i protest. Men desværre fuldt forståeligt. Det er uacceptabelt, at en ny profil på skolen besluttes af byrådet, over night, uden inddragelse af skolebestyrelse, ledelse og personale. Det er uacceptabelt, at skolens leder tvinges til en aftrædelsesordning med øjeblikkelig virkning, og at personalet skal vælge mellem at committe sig 100% til den nye linje eller søge forflyttelse.

Emneord:

Nyttejob nytter ikke

Af Flemming Holst, byrådsmedlem for Enhedslisten

Nu har kontanthjælpsreformen virket i 2 måneder, så hvordan går det? Byrådets Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, hvor jeg er formand, har besluttet at følge reformen tæt med statusopdateringer.

Emneord:

Hvad skal det nytte?

Af Flemming Holst, byrådsmedlem (Ø), fmd. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Skal de såkaldte nyttejobs skræmme de ledige fra at tage imod en ydelse, eller skal det give arbejde for den ledige?

Emneord:

Besparelser kan give høje udgifter

Af Susanne Yazdanyar, nyvalgt byrådsmedlem (Ø)

I Gladsaxe Kommune er det tid til et opgør med "effektiviseringer", som vi efterhånden alle ved betyder, at man som ansat skal løbe hurtigere og hurtigere. Selvfølgelig skal vi gøre det nemmere for de ansatte, der hvor det er muligt, men vi kan ikke være bekendte at presse ansatte i kommunen til urimelige arbejdsvilkår og så bagefter undre os over, at sygefraværet er højt.

Emneord: