Skt. Hans i Utterslev Mose 2009

Tale af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe.

Så længe jeg kan huske har vejret altid været et tema til Skt. Hans….
Det er meget naturligt. For det er unægtelig sjovere at stå omkring skt. Hans bålet på en aften som denne, end når regnen står ned i stænger og blæsten river teltene omkuld.

Men i de senere år er al den snak om vejret gået hen og blevet en mere alvorlig affære. Forskerne har i mange år advaret om drivhuseffekten som kunne føre til alvorlige klimaforandringer. Nu er klimaforandringerne er blevet en realitet der ikke længere kan ignoreres.

Indlandsisen smelter på Grønland og snedækket på Kilimanjaro er ved at forsvinde.
I Afrika betyder klimaforandringerne allerede nu at millioner fordrives fra deres hjem, pga. tørke og ørkendannelse.
I bangladesh vil andre millioner blive fordrevet pga. oversvømmelser, når havet stiger.
Klimaforandringerne vil skabe mangel på rent drikkevand, og fremme malaria og infektionssygdomme.

Sommeren 2007 fik vi i Danmark en forsmag på, hvad klimaforandringerne vil bringe. Det var den sommer, hvor det ene voldsomme regnskyl afløste det andet. Roskilde festivalen druknede i regn. Kloakkerne løb over, med tusinder af oversvømmede kældre. Veje blev oversvømmede, og borgere i Greve måtte sejle i gummibåd for at komme ind i deres huse.

Det var slemt for dem det gik ud over. Men det positive var, at virkeligheden blev så påtrængende, at selv daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen måtte erkende at han havde taget fejl.

Nu er vejret derfor også blevet et politisk anliggende. København skal være vært for FN’s klimatopmøde til december, hvor der skal forhandles en ny aftale om reduktion af CO2 for at bremse de værste klimaforandringer.

De foreløbige meldinger tyder desværre på, at politikerne i verdens rigeste lande stadig ikke tager problemerne alvorligt nok. De mål som EU har sat er helt utilstrækkelige, og meget langt fra de mål, som FNs klimapanel har stillet som minimum, hvis vi skal gøre os håb om at temperaturen ikke stiger mere end 2°C.

Krav fra miljøorganisationer og folkelige bevægelser:
Målene i aftalen skal tage udgangspunkt i anbefalingerne fra FNs klimapanel.
Mål om 100% vedvarende energi
Aftalen skal være socialt retfærdig. Det er de rigeste lande der må bære de største byrder, både økonomisk og i forhold til reduktionsmål. Vareproduktion til de rige lande bidrager væsentligt til CO2 udledningen i mange udviklingslande.

Men uanset hvor god eller dårlig en aftale der bliver indgået til klimatopmødet i København, så stopper indsatsen ikke efter topmødet. Vi vil blive ved at presse på for at styrke indsatsen. Både globalt og lokalt.


Kommunevalget
Klimaet skal også spille en vigtig rolle i forbindelse med kommunalvalget.
Enhedslisten vil arbejde for at der bliver stillet ambitiøse og forpligtende mål i de kommunale klimaplaner.

Her i hovedstadsområdet er de to største kilder til CO2 udledning bygningerne (el og varme) og trafikken.

Kommunerne har en vigtig rolle i klimaindsatsen.
Energirenoveringer af de kommunale bygninger – jobs til ledige bygningsarbejdere
Krav om lavenergibyggeri (eks. Kolding, Egedal, Gladsaxe)
Brug af vedvarende energi
Forbedre den kollektive trafik – flere afgange, billigere, hurtigere (samarbejde)
Bompenge omkring København for at reducere biltrafik
Bedre forhold for cyklister – flere cykelstier, mere plads, cykelparkering
Miljøvenlige indkøb (biler, IT, papir, fødevarer)
Udnytte miljøtilsyn med virksomheder til at indgå aftaler om energibesparelser
Aftaler med boligforeninger om energirenoveringer af eksisterende boliger

Desværre viser regeringen endnu engang, at de mange flotte ord om klima ikke er meget mere end varm luft. I den nye økonomiaftale om kommunernes budgetter for 2010 er der ikke afsat ekstra midler til kommunernes klimaindsats.
Derfor er kampen mod klimaforandringer også en kamp for en ny regering.

Vi skal også nedsætte vores ressourceforbrug til et bæredygtigt niveau, så ressourcerne kan fordeles ligeligt til hele jordens befolkning – og de kommende generationer. Stop for brug og smid væk kulturen

Derfor har jeg taget en skraldesæk med herop….. Nej, det har også en anden årsag.

Skraldesækken er symbol på den konflikt der har kørt i de sidste 14 dage blandt skraldefolkene i HCS.
De har strejket for at få anerkendt deres valg af tillidsrepræsentant, og i protest mod arbejdsforholdene i firmaet – dårligt arbejdsmiljø, fyringer efter kort tids sygdom mm.
Problemerne har stået på igennem lang tid, men her i foråret flød bægeret over.

Det er udliciteringssystemet som er med til at skabe pres på arbejdsforholdene, fordi firmaerne byder for lavt for at få kontrakten. Prisen betales af de ansatte, men også af borgerne som får en dårligere service, fordi dårlige arbejdsforhold bl.a. giver stor gennemtræk af ansatte.

HCS har netop vundet en licitation på affaldsindsamlingen i en del af København. Problemerne med dårlige arbejdsforhold og dårlig service kan risikere at brede sig til flere områder. Derfor er de ansattes kamp vigtig, for at stoppe udviklingen i retning af dårligere arbejdsforhold og arbejdsmiljø.

Vi opfordrer alle til at give et bidrag til skraldemændene.

Billeder fra dagen
 

Emneord: