Rasmus vandt - kommunen dumpede

Læserbrev af Emilce Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe.

Rasmus Broberg har ret til hjælp i 24 timer. Gladsaxe kommune havde selv dokumenteret, at Rasmus havde behov for hjælp døgnet rundt. Alligevel fik han kun tildelt 16 timers hjælp.

Rasmus ankede og vandt.  

Ledere i Social- og sundhedsforvaltningen har besluttet at acceptere Ankestyrelses afgørelse, selvom kommunen har ret til at anke den. Hvorfor? Fordi sagen er så oplagt, at kommunen igen ville tabe den med et brag.

Det er oprørende, at kommunen lader sagen nå så langt og Rasmus vente så længe, til trods for, at  Ankestyrelsen allerede i 2007 havde truffet en principafgørelse i en lignende sag, som gav klageren ret. At kommunen ventede 4 måneder med at sende Rasmus' klage videre til Ankestyrelsen, er forargeligt.

I januar 2008 vedtog Psykiatri-og handicapudvalget en Handicappolitik, som ”følger principperne i FNs Handicapkonvention om retten til selvbestemmelse, forbud mod diskrimination samt accept af handicap som en del af menneskelig mangfoldighed”.  I Gladsaxes handicappolitik står der:  ”Gladsaxe kommune skaber rammer for at børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne kan deltage fuldt og helt i samfundslivet på egne vilkår”.

Gladsaxes Handicappolitik skal ikke kun være et værdiløst stykke papir. Ej heller blot  noget, som politikere praler af ved festtaler eller i valgpropaganda.  Handicappolitikken skal efterleves i hver eneste beslutning, kommunen træffer. Handicappolitikken skal gennemsyre kommunens holdning og ageren over for medborgere med handicap. Politikerne har pligt til at sikre, at det sker. Borgerne har krav på det.

31. marts 2009
 

Emneord: