Masser af spørgsmål til borgerrådgiveren

Hvad er en borgerrådgiver? Det spørgsmål fik deltagerne i Ældrestyrkens første møde i denne sæson, torsdag den 25. januar, et omfattende og grundigt svar på, da jurist Preben Rohde holdt sit oplæg. Gladsaxe Kommune ansatte i 2016 Preben Rohde i stillingen som en 2-årig forsøgsordning, men den blev en sådan succes med over 500 henvendelser fra borgerne om året, at byrådet i 2017 enstemmigt gjorde den permanent.

Ældrestyrken havde siden sin oprettelse i 2011 kraftigt opfordret El´s byrådsrepræsentanter at arbejde for at få indført en "borgerombudsmand" i Gladsaxe, men i stedet fik vi en borgerrådgiver, hvilket vi selvfølgelig også var glade for. Borgerrådgiveren er alene underlagt byrådet, men uafhængig og med et regulativ om, hvad han må og ikke må.

Forskellen mellem en ombudsmand og en rådgiver

Preben Rohde forklarede, at for ombudsmanden er kommunikationen mellem det offentlig meget skriftlig orienteret, og derfor ofte af længere varighed, mens borgerrådgiveren i kontrast hertil er langt mere mundtlig og dermed også ofte hurtigere.

Borgerrådgiverens opgave er at "få syn for sagen", se hvad de foretager sig i forvaltningen og få genskabt kontakten mellem forvaltningerne og borgerne og at stå vagt om retssikkerheden. Når kommunikation er mundtlig, er det også langt hurtigere at få rettet op, hvis der er begået fejl i forvaltningen. "Metoden fungerer og giver fremdrift i tingene", konstaterede Preben Rohde, og også borgerne er tilfredse.

Borgerrådgiveren har ikke med forvaltningernes afgørelser at gøre. Her har han en begrænsning, men han kan gå ind og afgøre, om forløbet i en sag har været korrekt. Han kan heller ikke gå ind i retslige spørgsmål om erstatninger, men må her henvise til Retshjælpen. Påviser han mangler i en sag, og er de væsentlige for rigtigheden, kan afgørelsen erklæres ugyldig af Ankestyrelsen.

Aldrig er en oplægsholder i Ældrestyrken blevet afbrudt af så mange spørgsmål som Preben Rohde, men han tog det med stoisk ro og blev ikke hylet ud af kurs og heller ikke af den livlige debat. Deltagerne ville bl.a. gerne vide, hvilke sager der især tog hans tid, og Preben Rohde fortalte, at jobcentret er den myndighed, der er hans største kunde. Her kan det ofte gå galt, fordi der sker lovændringer hele tiden, personalet har ikke altid sat sig ordentligt ind i de enkelte sager, og der kan også mangle faglig viden. Men Preben Rohde møder gennemgående kun konstruktiv imødekommenhed og via dialog finder rådgiver og ansat frem til en løsning.

Foto: Birgit Bjerregaard.

 

"Der er blevet et tillidsforhold mellem forvaltningerne og mig. De anser mig ikke længere for værende så farlig, som de gjorde i begyndelsen, og jeg udleverer heller ikke forvaltningerne til borgerne", sagde Preben Rohde, og han tilføjede: "Men forvaltningerne er ikke gode nok til at sige undskyld til borgerne, og det er jeg ærgerlig over. For man lærer ikke noget af at bortforklare fejl".

Preben Rohde har et ønske om, at flere af de allerdårligst stillede i kommunen også vil henvende sig. Dem hører han sjældent fra. Han håber, at kendskabet til ordningen vil blive mere udbredt, og så anbefaler han borgere at tage en bisidder med, når de skal henvende sig til forvaltningen – eller til ham selv. En bisidder giver tryghed og er ikke en mistillid til forvaltningerne. Har man ikke en i sin nærhed, der kan være bisidder, stiller Ældresagen gerne en person til rådighed, fik vi oplyst på mødet.

Preben Rohde arbejder alene og uden sekretærhjælp, men på trods af det stigende arbejdspres fik han alligevel tid til at orientere os om sine opgaver og forhold. Vi ønsker ligesom ham, at kendskabet til ordningen bliver udbredt, for der er ingen tvivl om, at behovet for en borgerrådgiver er stor, uanset hvor godt og effektivt forvaltningerne arbejder. Og så er det en væsentlig, demokratisk ordning.

Nyt fra Ældrestyrken

Efter oplægget var der lige tid til et par nyheder: Årets skovtur i Ældrestyrken bliver fredag den 18. maj kl. 12.00 til Gladsaxe Kommunes mødeaktivitetscenter Søgården. Arne Würgler har lovet at komme og underholde.

Torsdag den 6. september er Ældrestyrken inviteret ind til Christiansborg, hvor vi skal møde IA´s folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen, der vil orientere os om de ældres forhold i Grønland og besvare spørgsmål om hendes folketingsarbejde. Vi håber, vi i den forbindelse kan få en rundvisning af et af vores EL-folketingsmedlemmer, når vi nu er på Borgen. Mere herom senere.

Dorthe

Emneord: