Der er fortsat brug for tosprogsstøtte i skolen

Af Trine Henriksen (Ø) og Serdal Benli (SF)

På byrådsmødet i morgen (31. januar 2018) kan det nye byråd forhindre en nedskæring på støtten til tosprogede elever i kommunens folkeskoler. Det håber vi at de vil! Hvis planerne gennemføres om at nedlægge fem ud af syv årsværk blandt tosprogslærerne, vil det ramme den mest udsatte del af de tosprogede elever og skade integrationen.

Ud over modersmålsundervisning yder tosprogslærerne støtte til elever med svage danskkundskaber i relation til den almindelige undervisning. De tolker til forældremøder og skole-hjem-samarbejdet. Og de bygger bro og mellem skolen og børnenes familier, og skaber forståelse for at børnene også får mulighed for at deltage i fødselsdage, lejrskoler, SFO og andre fritidsaktiviteter. Alt sammen bidrag til en god integration.

Besparelsen på 2,4 mio. kr. skal finansiere en styrket sprogindsats for tosprogede børn i daginstitutionerne og i hjemmet. Det vil uden tvivl være gavnligt at styrke sprogstøtten blandt de mindre børn – men ikke på bekostning af støtten til de tosprogede elever, der går i skole nu.

Derfor har Enhedslisten og SF i stedet foreslået at udvide tosprogslærernes opgaveområde, således at de deler deres arbejdstid imellem skolerne og småbørnsfamilierne, f.eks. i en fordeling 75 pct. på skolerne og 25 pct. i småbørnsfamilierne, hvor de skal give forældrene bedre redskaber til at understøtte børnenes sprogudvikling. Ved tidligt at skabe gode relationer til familien kan tosprogslærerne samtidig blive værdifulde overgangspersoner i overgangen mellem børnehave og skole.

Forhåbentlig vil der være opbakning til dette i det nye byråd!

 

Indlægget er bragt i Gladsaxebladet den 30. januar 2018.

 

Læs mere

Du kan se byrådssagen på kommunens hjemmeside:

Ny model for helhedsorienteret sprogindsats i Gladsaxe Kommune

Emneord: