Svar til elever: Brug elevrådene – det er jeres stemme

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Tak til eleverne Victoria Ørsted Hougaard og Asli Kilic – og i sommer Lasse Forsmann - for jeres indlæg om, hvordan I oplever hverdagen efter skolereformen, ikke mindst de lange skoledage.

Folkeskolelovens § 16b giver faktisk mulighed for at afkorte skoledagen ved at indføre flere timer med to lærere, eller en lærer og pædagog, i stedet for en del af den understøttende undervisning. Enhedslisten har stillet flere forslag i byrådet om dette, også en gang sammen med SF. Men forslagene er blevet nedstemt.

I kan ikke stemme til det kommende byrådsvalg, men I har heldigvis andre demokratiske muligheder for at påvirke beslutningerne i byrådet! I kan tage spørgsmålet op i elevrådet, og jeres elevrepræsentanter kan tage det op i skolebestyrelsen. Hvis skolebestyrelsen også bakker op, kan de søge byrådet om lov til at afkorte skoledagen, ligesom det er sket i andre kommuner. I kan også tage det op i Fælleselevrådet for alle skolerne i Gladsaxe. Jeg håber, at I får held med det.

Skolernes økonomi er blevet strammere efter skolereformen, med mærkbare konsekvenser på flere skoler. Derfor var vi i Enhedslisten glade for, at det i hvert fald lykkedes at fjerne nedskæringen på 6 mio. kr. på folkeskolen fra budgettet.

 

Indlægget er sendt til Gladsaxebladet, kort efter at bladet bragte nedenstående indlæg.

Læserbrev fra elever på Grønnemose Skole

Emneord: