Gladsaxe: Lad os vokse klogt

Af Torben Madsen, Enhedslisten

Vi bliver flere i Gladsaxe. Det rejser spørgsmålet, om der er en øvre grænse for, hvor mange indbyggere kommunen kan rumme. I Enhedslisten mener vi, at vi har plads til flere, hvis det sker ved en klog byomdannelse og ikke ved at omdanne grønne områder til boligkvarterer.

Skal vi være flere, skal vi bo tættere og langs hovedfærdselsårer med god kollektiv transport. Der skal være flere busafgange og stoppesteder. Flere indbyggere skal ledsages af en tilsvarende udvikling af daginstitutioner og skoler.

Vi ønsker et mangfoldigt Gladsaxe i social balance med større og især mindre boliger til priser, som enlige og folk med lave indkomster kan betale. En del af boligerne skal være almene, og andre skal give plads til bofællesskaber. Ny bebyggelse skal være lavenergibyggeri med solceller og grønne tage, og regnvandet skal udnyttes til at skabe spændende byrum.

Med letbanen opnår vi en forbedring af den kollektive transport, som kan medføre mindre trængsel på vejene, og med delebilordninger kan vi lette presset på parkeringspladser og skabe plads til flere grønne arealer. En fortsat udvikling af den kollektive transport og en fortsat forbedring af forholdene for cyklister kan give plads til flere i trafikken, samtidig med at privat bilkørsel begrænses.

 

Indlægget blev bragt i Gladsaxebladet den 31. oktober 2017.

Emneord: