Tidlig indsats redder de unge

Af Signe Rosa Skelbæk, byrådskandidat for Enhedslisten

På vej til mit arbejde i Høje Gladsaxe stoppes jeg af en politimand. Han holder skansen ved en visitationszone, grundet de mange skudepisoder på Nørrebro og nu også i Gladsaxe. 'Nytter det?' spørger jeg ham. 'Det håber vi,' svarer han.

Visitationszoner skaber en falsk tryghed, når utrygheden allerede har fået grobund i kommunen. Vi skal frem for alt forebygge, siger eksperterne, og det er Enhedslisten selvfølgelig enig i. Men man forebygger ikke ved at skære daginstitutioner, klubber og skoler ind til benet eller skabe fattigdomsreformer, der i endnu højere grad skubber de dårligst stillede længere ud i et parallelsamfund.

Vi skal turde investere i børn og unge, så de føler, at de duer til noget – at de er vigtige for samfundet, at de er en del af fællesskabet. Det gør vi ved at afsætte ressourcer til at bryde med den sociale arv, opprioritere den tidligste indsats, etablere stærke ungdomstilbud med uddannet personale, tilbyde de unge mentorordninger i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne og ved at etablere fritidsjob til unge under 18 år, så de oplever, at de er en ligeværdig og respekteret del af samfundet – så mindsker vi risikoen for, at de opsøger bandefællesskaberne.

 

Indlægget er bragt i Gladsaxebladet den 17. oktober 2017.

Emneord: